Name:
Location: Espoo, Finland

Sunday, November 13, 2005

Sanomisen vapaus

Kirja-addikti kertoo meillä olevan vapauden ilmaista mielipiteitämme esimerkiksi blogisivuilla.

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19. artikla määrittelee sananvapauden näin:

Jokaisella on oikeus mielipiteeseen ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

Suomen perustuslain 12 § puolestaan sanoo näin:

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Kommentti: Jos esimerkiksi työnantaja ei pidä siitä, että työntekijä ilmaisee mielipiteitään paljastamatta yrityksen salassapidon alaisia asioita, syyllistyykö työnantaja häirintään.
Monet eivät aloita blogisivun pitoa siksi, että he pelkäävät työnantajansa reaktioita.
Minusta oikeuskanslerin tai apulaisoikeuskanslerin pitäisi seurata tätä aluetta tiiviisti.
Internetti ja blogit ovat olennaisesti laajentaneet kenttää, jossa kansalaiset voivat ilmaista mielipiteitään.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page