Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, September 28, 2005

Terveydenhuolto vielä kerran

Suomen terveydenhuolto ja varsinkin sen rahoitus on ollut kestopuheenaihe mediassa viime vuosina.
Ns. yleinen mielipide on, että meillä kuluu terveydenhuoltoon liikaa rahoja. Vastakkaisiakin mielipiteitä on esitetty.
Olen kirjoittanut tällä palstalla kolmisenkymmentä juttua aiheesta.
Amerikkalaisessa lehdessä "Health Care Financing Review" on tutkittu OECD-maiden terveydenhuollon menoja vuosina 1990-2001.
Oheisesta taulukosta ilmenee, että vuosen 1990 ja 2001 välillä Suomessa terveydenhuollon menot ovat vähentyneet suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suomen lisäksi menojen laskua on tapahtunut Unkarissa ja Luxemburgissa. Muissa OECD-maissa menot ovat kasvaneet.
          Percent of  Change in Percent
GDP: 2001 of GDP: 1990-2001

United States 13.9 2.0
Switzerland 10.9 2.4
Germany (1992-2001) 10.7 0.8
Canada 9.7 0.7
France 9.5 0.9
Greece 9.4 2.0
Portugal 9.2 3.0
Iceland 9.2 1.2
Belgium 9.0 1.5
Australia (2000) 8.9 1.1
Netherlands 8.9 0.9
Sweden 8.7 0.5
Denmark 8.6 0.1
Italy 8.4 0.4
Norway 8.3 0.6
New Zealand 8.2 1.3
Austria 7.7 0.6
Japan(2001) 7.6 1.7
United Kingdom 7.6 1.6
Spain 7.5 0.8
Czech Republic 7.3 2.3
Finland 7.0 -0.8
Hungary 6.8 -0.3
Mexico 6.6 2.1
Ireland 6.5 0.4
Poland 6.3 1.1
Korea (2000) 5.9 1.1
Slovak Republic 5.7 1.1
Luxembourg (2000) 5.6 -0.5

Alapuolella olevasta taulukosta ilmenee, että vuonna 2001 Suomen bruttokansantuote asukasta kohden oli suurempi kuin Saksassa, Ruotsissa, Italiassa tai Englannissa.
Kuitenkin niissä maissa käytettiin terveydenhuoltoon 53 % (Saksa), 24 % (Ruotsi), 20% (Italia)
9 % ( Englanti) enemmän rahaa asukasta kohden Suomeen verrattuna.
Johtopäätös: Suomen valtio ja suomalaiset kunnat selvästi pihtaavat terveydenhuollossa rahojen käytössä. Julkisuuteen annetaan kuvaa, että terveydenhuollon menot Suomessa ovat ylimitoitetut.
Voisiko YLE tai HS paneutua näihin tilastoihin, joiden mukaan Suomessa terveydenhuollon rahoitus on ollut maltillista. Jopa kasvun varaa on, jos halutaan rahoituksessa päästä muiden Euroopan Unionin maiden tasolle.

Per Capita Gross Domestic Product (GDP) and Total Health Care
Expenditures, by Country: 2001

Per Capita
OECD OECD Average = 100 US$ PPP
Average = 100 Total Health Total Health
Country GDP Expenditure Expenditure

OECD Average 100 100 $2,080
Countries (1)

Luxembourg 194 131 2,719
Norway 146 145 3,012
United States 140 235 4,887
Ireland 120 93 1,935
Switzerland 119 156 3,248
Netherlands 117 126 2,626
Denmark 117 120 2,503
Iceland 115 127 2,643
Canada 115 134 2,792
Austria 113 105 2,191
Belgium 111 120 2,490
Australia 109 113 2,350
France 107 123 2,561
Japan 106 95 1,984
Finland 106 88 1,841
Italy 105 106 2,212
United Kingdom 105 96 1,992
Germany 105 135 2,808
Sweden 104 109 2,270
Spain 85 77 1,600
New Zealand 84 83 1,733
Portugal 70 78 1,613
Greece 64 73 1,511
Korea 63 43 893
Czech Republic 60 53 1,106
Hungary 54 44 911
Slovak Republic 48 33 682
Poland 40 30 629
Mexico 36 28 586
Turkey 23 - -

Kun saan käsiini vastaavia tilastoja vuosilta 2002-2005, esitän ne tällä palstalla. Olettaisin, että ne eivät paljoa poikkea nyt esitetyistä.
                  

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page