Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, September 14, 2005

Suomen terveydenhuolto

Mehiläinen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Helsingin kauppakamarin julkiset hankintamarkkinat toimimaan -projektin ohjausryhmän puheenjohtaja Tuomas Lang kirjoittaa Helsingin Sanomissa 12.9.05 Vieraskynässä sivulla A4 otsikolla "Dynaamisuutta terveydenhoitoon".
Langin kirjoituksen ensimmäinen lause: " Suomessa terveydenhoitomenot lisääntyvät selvästi nopeammin kuin kansantalous kasvaa."
Kommenttini: Mihin Langin väite perustuu ? Oheisena Tilastokeskuksen lukuja vuosilta 1997-2002. Niistä ilmenee, että Suomessa kaikki terveydenhuollon menot ovat noin 7 % bruttokansatuotteesta ja julkisen talouden menot ovat 5-5.5 % bruttokansantuotteesta.

Kaikki terveysmenot bruttokansantuotteesta

1997

1998

1999

2000

2001

2002


7.3 %

6.9 %

6.9 %

6.6%

7.0 %

7.3 %

Julkiset terveysmenot

1990-985.2 %5.0 %

5.3 %

5.5 %

Väärän väitteen päälle rakentaa Lang kilpailuun perustuvan ratkaisumallin.
USA:n terveydenhuolto perustuu kilpailuun. Sen seurauksena siellä asukasta kohden terveydenhuollon menot ovat yli kaksinkertaiset Suomeen verrattuna. Siitä huolimatta merkittävä osa väestöstä on terveydenhuollon palvelujen ulkopuolella.
On selvää että yksityisen terveyspalveluita tuottavan yrityksen hallituksen puheenjohtajana Lang pyrkii edistämään yrityksensä palveluiden käyttöä. Toivottavaa olisi kuitenkin, että julkisuudessä esitettävät väitteet perustuisivat faktoihin.
Suomalainen terveydenhuollon sekatalous on osoittautunut kuitenkin toimivaksi. Kansainvälisissä vertailuissa pärjäämme hyvin. Jo tällä hetkellä voivat kunnat ostaa palveluja sekä yksityiseltä sektorilta että kolmannelta sektorilta. Köyhien kuntien rahoitusongelmien ratkaisemiseksi on valtio pakotettu lisäämään osuuttaan kuntien terveydenhuollon rahoituksessa.

Aikaisempia kirjoituksiani Suomen terveydenhuollosta

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page