Name:
Location: Espoo, Finland

Sunday, January 29, 2006

Potilaiden hoidon arvo

Terveydenhoitoa koskevassa keskustelussa törmätään jatkuvasti kysymykseen, kuinka paljon voimme siihen sijoittaa rahaa. Esitän lyhyen päättelyn siitä, minkä hintainen hoito on kustannustehokasta.

Suomen bruttokansantuote oli vuonna vuonna 2004 noin 24000 euroa kansalaista kohden.
Voisimme ajatella, että Suomen alueen bruttokansantuote olisi nolla, jos täällä ei asuisi yhtään ihmistä.
31.12.2005 Suomessa asui 5.3 miljoonaa ihmistä. Bruttokansantuote muodostuu pääasiallisesti näiden ihmisten toiminnan ansiosta ja tuotto olisi ym. 24000 euroa kansalaista kohden keskimäärin.
Terveydenhuollon menot ovat noin 7.5 % bruttokansantuotteesta eli noin 10 miljardia vuodessa.
Mikä on tervydenhuollon merkitys ihmisten toiminnalle ja tuottavalle työlle ? Tällöin on huomioitava tervydenhuollon merkitys myös raskauden seurannassa, äidin turvana synnytyksessä, lapsikuolleisuuden laskussa synnytyksen yhteydessä jne. Jos arvioimme varovasti, että terveydenhuollon ansiosta bruttokansantuotteesta pystytään Suomessa toteuttamaan noin kolmasosa eli 8000 euroa vuodessa asukasta kohden, saadaan terveydenhuoltoon sijoitetulle rahalle (noin 2000 euroa/asukas) nelinkertainen tuotto vuodessa. Mikään liikeyritys ei pääse tällaiseen tuottoon.

Johtopäätös: Nykyinen rahankäyttömme terveydenhuoltoon on kustannustehokasta ja kannattavaa. Yksittäisen potilaan hoitoon voidaan laittaa tarvittaessa 8000-24000 euroa vuodessa eikä se laskisi bruttokansantuotetta. Eläkeläisten osalta on muistettava, että monilla heistä on huomattavia summia rahaa sekä pankkien tileillä, arvopapareissa että reaaliomaisuudesa. Nämä kasvattavat osaltaan kansakunnan hyvinvointia, koska yrityksillä on mahdollisuus lainata näitä rahoja tuotantonssa kehittämiseen.
Joku voisi laskea, mikä on eläkeläisten omaisuuden arvo Suomessa. Tämän jälkeen voisimme suhtautua hiukan kunnioittavammin terveyspalveluiden tarjontaan tälle väestöryhmälle.

Tilastokeskus määrittelee bruttokansantuotteen näin: "BKT, bruttokansantuote, markkinahintaan on kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan lopputulos. Se voidaan määritellä kolmella tavalla: institutionaalisten sektoreiden tai eri toimialojen bruttoarvonlisäysten summana lisättynä tuoteveroilla ja vähennettynä tuotetukipalkkioilla; kotimaisten institutionaalisten yksiköiden tavaroiden ja palveluiden loppukäytön summana (kulutus, pääoman bruttomuodostus, vienti miinus tuonti); tulojen summana (palkansaajakorvaukset, tuotanto- ja tuontiverot miinus tukipalkkiot, bruttotoimintaylijäämä ja sekatulo, brutto). (EKT 8.89)"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page