Name:
Location: Espoo, Finland

Tuesday, January 31, 2006

Hallintokulut terveydenhuollossa

Klikkaa kuvaa.
Kuten kuvasta ilmenee, ovat USA:ssa terveydenhuollon hallintokulut noin kolminkertaiset Kanadaan verrattuna.
USA:ssa terveydenhuollon kustantavat yksityiset vakuutusyhtiöt. Kanadassa sama tapahtuu verotuksen kautta.
Vuonna 2003 USA:ssa terveydenhuollon hallintomenot olivat 400 miljardia dollaria, mikä on noin 25 % tervydenhuollon kaikista menoista. Asiasta kirjoitti Angry Bear 31.1.2006

Kommentti: USA:ssa kuluu terveydenhuollon hallintoon asukasta kohden noin puolet siitä rahamäärästä, millä pyöritetään Suomessa kaikki tervydenhuollon menot.
Kun Suomessa nyt vannotaan terveydenhuollon kilpailutuksen perää, olisi laskelmissa huomioitava se ajan hukka joka lääkäreillä ja muilla ammattilaisilla kuluu siihen liittyvään paperisotaan.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page