Name:
Location: Espoo, Finland

Tuesday, January 31, 2006

Euroskeptisyys

Eri maissa kysyttiin: " Generally speaking, do you think (OUR COUNTRY)'s membership in the European Union is a good thing?"
Syksyllä 2005 suomalaisista vain 38 % olis sitä mieltä, että jäsenyytemme Euroopan Unionissa on hyvä asia.
Vain kolmella maalla, mukaan lukien Englanti (34 %) oli vielä skeptisempi EU:n suhteen.

Via EU ROTA
Tutkimusta kommentoi Eurosceptic Sweden

Kommentti: Vaikka Suomella on mennyt taloudellisesti erittäin hyvin ja inflaatio on matala, on suomalaisten EU-tyytyväisyys omituisen matala.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page