Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, December 07, 2005

Uusi eläkelaki

Kävin eläketurvakeskuksessa kyselemässä uudesta eläkelaista.
Sain seuraavan käsityksen:
  • Pitkäaikaisessa työsuhteessa olleilta lasketaan vuoden 2004 loppuun viimeiseltä kymmeneltä vuodelta keskimääräinen ansio ja sen perusteella lasketaan siihen mennessä kertynyt eläke.
  • 1.1.2005 alkaen lasketaan jokaiselta vuodelta eläke erikseen sen vuoden tulojen perusteella.
  • Kokonaiseläkettä laskettaessa huomioidaan myöhemmin ennen vuotta 2005 olleiden työsuhteiden eläkekertymät, joihin lisätään 1.1.05 jälkeen tullut eläkkeen kertymä.
  • Jos jää eläkkeelle viimeistään vuonna 2011 lasketaan työeläke sekä vanhan että uuden lainsäädännön mukaan ja niistä valitaan työntekijän kannalta edullisempi.
Tällaisen käsityksen sai pääpiirteittäin. Comments?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page