Name:
Location: Espoo, Finland

Monday, December 12, 2005

Nokia

Kai Hirvasnoro tarkastelee 11.12.05 Nokian kiinalaisten alihankkijoiden tehtaiden työoloja.
Thomas Balmés on tehnyt aiheesta filmin nimeltä A Decent Factory

- Milton Friedman, Nobel Prize in Economics: "The one and only social responsibility of business is to make profits."

Kommentti: Suomessa hyvin menestyvät yrityksetkin ovat ulkoistaneet itsensä sosiaalisesta vastuusta. Irtisanomisia tapahtuu pelkästään sillä perusteella, että viivan alle jäävää voittoa saataisiin hiukan kasvatettua.

Irtisanomisesta seuraavat kustannukset sysätään kunnan ja valtion kustannettavaksi.

Yritykset pyrkivät poimimaan työvoimasta vain rusinat pullasta. LIsää rusinoita halutaan kun vaaditaan Suomeen lisää ulkomaista työvoimaa vaikka meillä on yli 200000 työtöntä.


3 Comments:

Anonymous Juha-Mikko said...

Asian voi nähdä monella tavalla. Esimerkiksi jos syrjäseutujen työvoimapula otetaan huomioon, niin meillä on 200000 työhalutonta.

Lue Suomen (ja Länsi-Euroopan) kilpailukyvystä: http://fi-lib.blogspot.com/2005/12/viimeaikojen-tapahtumia.html

Ja aivovuodosta: http://fi-lib.blogspot.com/2005/12/suomi-krsii-aivovuodosta-14-000.html

Jälkimmäisessä jutussa kerrotaan, miksi tänne saadaan vain ulkomaalaisia pakolaisia ja pitsanpaistajia, ja oikeat osaajat ovat vähissä.

8:14 AM  
Blogger P.Nykanen said...

Miten kiinalaisten työläisten työolot liittyvät suomalaisiin pizzanpaistajiin ?
Pradoksaalisesti kommunistisessa Kiinassa työläisten työolot ovat huonommat kuin monissa kapitalistimaissa. Marksismi ei tarjoakaan työläisille paratiisia.
Edelleen paradoksaalisesti länsimaiden kapitalistit teettävät alihankintaa Kiinassa, koska dikatatuurivaltio estää ammattiyhdistysliikkeen toiminnan työläisten elinolojen parantamiseksi.

11:33 PM  
Blogger Mikko Sandt said...

Edelleen paradoksaalisesti länsimaiden kapitalistit teettävät alihankintaa Kiinassa, koska dikatatuurivaltio estää ammattiyhdistysliikkeen toiminnan työläisten elinolojen parantamiseksi.

Ammattiyhdistysliike saattaisi huonontaa tilannetta. Länsimaisissa tehtaissa on paremmat työolot ja palkat kuin paikallisissa. Ei niitä pidä verrata länsimaisiin työoloihin vaan muihin paikallisiin työoloihin. Jos kiinalainen työvoima kallistuu liikaa tuottavuuteensa nähden, menettää Kiina suhteellisen etunsa.

9:27 PM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page