Name:
Location: Espoo, Finland

Thursday, November 17, 2005

Vantaan terveydenhuolto

Vantaan Sanomien mukaan Vantaa maksaa vuonna 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS:lle) 140 miljoonaa euroa erikoissairaanhoidosta. Kun tämä luku jaetaan 180000 vantaalaisen lukumäärällä, tulee kustannukseksi jokaista vantaalaista kohden noin 780 euroa.

Samanaikaisesti Vantaa on irtisanonut sopimuksen vantaalaisten reumapotilaiden hoidosta Helsingin ympäristön reumatoimistossa alkaen 1.1.2006. Vantaalaisia reumapotilaita on Helsingin ympäristön reumatoimistossa noin 400 ja heistä tulee vuodessa kustannuksia yhtä potilasta kohden noin 140 euroa eli noin neljäsosa HUS:n kuluista.

Kommentti: Edellä kuvattu on erinomainen esimerkki siitä, että markkinat eivät toimi terveydenhuollossa. Vantaan terveysvirasto on siirtänyt vantaalaisten reumapotilaiden hoidon spesialistijohtoisesta reumatoimistosta yleislääkäreille terveyskeskukseen sekä Peijaksen sairaalan reumapoliklinikalle. Kun kaikki erikoislääkärin hoitoa tarvitsevat reumapotilaat eivät mahdu Peijaksen sairaalan poliklinikalle, ovat he pakotettuja hakeutumaan yksityisten lääkäriasemien potilaiksi.
Samanaikaisesti, kun reumatoimisto kirjoittaa ulos hoidostaan vantaalaisia reumapotilaita, on puhelin kuumana ja uusia potilaita yrittää päästä vastaanotolle ennen sopimuksen loppumista.
On jotain sairasta, että Vantaalle ei kelpaa palveluja tarjoava huippuyksikkö vaikka kustannus potilasta kohden olisi noin neljäsosa Vantaan maksamista erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksista asukasta kohden.
Vantaan Reumayhdistys on voimakkaasti vastustanut irtisanomista.
Tämä on tyypillinen esimerkki kuntien talouden johtamisesta. Suhtaudutaan välinpitämättömästi palveluun, joka olisi kunnallista palvelua edullisempaa. Samaan hengenvetoon valitetaan rahapulaa.
Jos yksityistä yritystä johdettaisiin edellä esitetyillä periaatteilla, olisi yritys konkurssissa hyvin nopeaa.
Kunnan saadessa tulonsa pakkoverona kunnan asukkailta, ei sen tarvitse kuunnella kuntalaisten perusteltua mielipidettä esimerkiksi tässä reumapotilaiden hoidon järjestelyssä.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page