Name:
Location: Espoo, Finland

Thursday, November 17, 2005

Työttömyys

Kai Hirvasnoro kirjoittaa työttömyydestä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä 17.11.2005.
  • Syyskuussa 2005 Suomessa oli 257500 työtöntä työnhakijaa
  • Edellisten lisäksi oli työvoimaan kuulumattomia työnhakijoita 55100 henkilöä
  • Työttömyyseläkkeellä oli 46800 henkilöä
  • Avoimia työpaikkoja oli 24700
Kai vetoaa perustuslain 15. pykälään:
Perustuslain 15. pykälä, ote: Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Kommentti: Perustuslakia olisi syytä kunnioittaa, kun keskustellaan työttömien, sairaiden ja vanhusten asemasta yhteiskunnassa.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page