Name:
Location: Espoo, Finland

Sunday, November 20, 2005

Julkinen talous

Turun Sanomat kirjoittaa tänään 20.11.2005 otsikolla "Hyvinvointivaltion julkinen talous ähkytaudin kourissa"
Valtion ja kuntien palveluksessa on Suomessa noin 600000 ihmistä.
Turun Sanomien mukaan Suomessa vuonna 2004 51 % bruttokansatuotteesta meni julkisen sektorin kautta.
Turun Sanomat: "
Tuore esimerkki tulee Turusta, jossa sosiaali- ja terveystoimi laskee tarvitsevansa kahden seuraavan vuoden aikana yli 300 uuden ihmisen työpanoksen."

Kommentti: Turun Sanomia ei tietenkään voida syyttää valehtelusta, jos se unohti kertoa, että vuonna 2001 Suomessa kustannettiin verotuksen kautta tervydenhuoltoa 5,3 %:lla bruttokansatuotteesta.
Voitaisiinko mummot ja papat jättää välillä rauhaan ja miettiä mihin valtio ja kunnat törsäävät jäljelle jäävän 45,7 % bruttokansatuotteessta. Kuinka paljon rahoja kierrätetään valtion ja kuntien kassan kautta yrityksille ( esimerkiksi Nokia tai Orion ). Yritystuet lasketaan mukaan tuohon Turun Sanomien 51 %:iin. Siellä on mukana myös maataloustuki.
Kuitenkin media antaa ymmärtää (ja väittää joskus jopa suoraan), että terveydenhuolto olisi suurin syy julkisen talouden rahapulaan. Väite ei pidä paikkaansa.
Oheisesta OECD:n taulukosta käy ilmi, kuinka Suomessa oikeasti terveydenhuollon menot ovat huomattavasti muiden OECD-maiden menoja matalammat.
Suomen tervydenhuollon tehokkuus ehkä johtuu siitä, että meillä on noin kolme lääkäri tuhatta asukasta kohden kun vertailumaissa on 2-3 lääkäriä tuhatta asukasta kohden. Vastaavasti meillä on hiukan yli kaksi sairaalapaikkaa tuhatta asukasta kohden kun vertailumaissa on 3-4 vuodepaikkaa/tuhat asukasta.
Avohoidon suosiminen on varmaan saanut aikaan huomattavia kustannussäästöjä.
Vuosia on puhuttu eläkepommista. Sekin on osoittautunut suutariksi. Viittaan Pekka Parkkisen laskelmiin.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page