Name:
Location: Espoo, Finland

Tuesday, November 01, 2005

Hoitotakuu Ruotsissa

Svenska dagbladet kirjoittaa Ruotsin hoitotakuusta 1.11.2005
Takuu lupaa seuraavaa:
  • Avohoidon hoitopisteeseen saa kontaktin heti
  • Lääkärin vastaanotolle pääsee seitsemässä päivässä
  • Erikoislääkärin vastaanotolle 90 päivän kuluessa ja sen jälkeen mahdollinen toimenpidet 90 päivän kuluessa.
  • Yhteensä kuluu aikaa maksimissaan kuusi kuukautta hoitotoimenpiteeseen.
Ruotsin ongelmaksi on osoittautunut, kuten Suomessakin monissa sairaaloissa, että hoitotakuun aikarajoista ei selvitä. Sana hoitotakuu on sikäli paperitiikeri, että kuuden kuukauden hoitorajan ylityksestä ei seuraa kunnalle tai sairaalalle pakotteita (sanktioita). Suomessa on samansuuntainen tilanne.

Kommenttini: Suomessakin pitäisi potilaan saada jonkinlaista korvausta, jos hän ei saa hoitoa lain edellyttämällä tavalla. Mielestäni sekä työssä käyvän henkilön että eläkeläisen pitäisi saada vähentää sairauden hoitonsa kulut lopullisesta verosummastaan (valtio ja kunnallisvero), jos hän joutuu turvautumaan esimerkiksi yksityislääkäriin siitä syystä että kunta ei pysty terveyspalveluja tarjoamaan.
Esitetystä mallistani olisi monensuuntaista hyötyä
  1. Kansalainen oikeasti saisi hoitoa eikä vain teoriassa
  2. Tällainen verotuksessa vähennyskelpoinen raha olisi korvamerkittyä rahaa terveydenhuollolle ja sen määrän ratkaisisi, kuinka hyvin julkinen terveydenhuolto selviää tehtävistään.
  3. Tällaisen terveysmenovähennyksen vähentäminen lopullisesta verosta, asettaisi kansalaiset tasa-arvoiseen asemaan. Pienituloiselle sillä on jopa suurempi merkitys kuin rikkaalle.
  4. Sairaanhoidon verovähennys toimisi oikeasti sanktiona kunnan ja valtion suuntaan. Jos kunta pihistelee säästösyillä terveydenhuollon menoissaan, siirtyisi osa kunnan verotuloista tätä kautta palvelemaan juuri tämän ihmisen tarpeita.

1 Comments:

Blogger Ansku said...

Kuullostaa järkevältä.

3:57 PM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page