Name:
Location: Espoo, Finland

Sunday, November 20, 2005

Helsingin Sanomat ja blogit

Tämän päivän HS:ssa sivulla A2 Kolumnissaan suitsuttaa vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen blogien puolesta otsikolla Internet on vanhan haastaja.
Virkkunen: "Näiden uusien osallistumismuotojen yhdistelmä haastaa johtajuuden ja demokratian kaikilla tasoilla. Näin on yhtä hyvin Euroopan unionissa kuin kansallisvaltioissakin."
Virkkunen: "Demokratia on jännittävän haasteen edessä. Jos kehitys vie siihen suuntaan, että yhteiskunnan läpinäkyvyys lisääntyy, se puolestaan vahvistaa demokratiaa. "

Myös sammakoita on eksynyt Virkkusen tekstiin: "Blogissa ilmestyvän tiedon ei myöskään tarvitse olla samalla tavalla totta kuin perinteisen viestinnän sisällön. Kun totuudellisuus ja luotettavuus eivät ole enää keskeisiä arvoja, tietoa voidaan levittää myös puhtaasti vahingoittamistarkoituksessa."

Kommenttini: Kun HS julistautuu totuuden (venäjäksi Pravda) puhujaksi, on hälytyskellojen syytä soida. Samalla lehti leimaa blogien pitäjiä valehtelijoiksi. Blogisivuja pitävät jopa eräät nobelistit ja huippututkijat. Heillä ei ole mitään intressiä levittää valheellista tietoa. Päinvastoin blogisivuilla pyritään aina antamaan lähteviitteet alkuperäislähteisiin, jolloin lukija voi pohtia tekstin luotettavuutta. Sanomalehdet ja televisio useimmiten toitottavat tietonsa eikä lukija voi tarkistaa alkuperäislähteitä. On selviä esimerkkejä. kuinka sanomalehden totuus on osoittautunut kriittisessä tarkastelussa toimittajan mielikuvituksen tuotteeksi.
On selvää, että tänä päivänä sanomalehdet hyödyntävät sekä internettiä että blogisivuja enemmän kuin kehtaavat sanoa.
Kun HS:n toimittajat ovat avanneet (on sallittu avata) omia blogisivuja, on siinä havaittavissa samantyyppistä vapauden tuntua kuin ennen vanhaan (ja varmaan nykyäänkin) kesän alussa lehmät päästettiin navettojen pilttuistaan vapauteen ja kuinka ne hyppivät reimuissaan pihalla.
Tullaankin mielenkiintoiselle alueelle. Kuinka paljon työnantajalla on oikeutta säädellä tai estää sitä, missä määrin yrityksen työntekijä ilmaisee mielipiteitään esimerkiksi blogisivulla. Mielipiteen ilmaisunhan pitäisi olla Suomessa perustuslain takaama oikeus eikä työnantajalla pitäisi olla vähäisintäkään oikeutta tähän puuttua.
Luonnollisesti yrityksen toiminnan salassapitoon liittyviä asioita työntekijä ei saa levitellä.

5 Comments:

Anonymous Sirontaa keulassa said...

Lisäsin linkin sivulleni. Tärkeä asia!

1:58 PM  
Blogger P.Nykanen said...

Koin kuitenkin Virkkusen tekstin siltoja rakentavaksi. Pitäähän perinteisen journalistin hiukan pyrkiä pitämään kiinni reviiristään.
Blogit ja Internet ovat varmaan toimittajille kova haaste.
Aikaisemmin toimittajat ovat mellastaneet yhteiskunnan eri alueilla kuin norsut lasitalossa. Nyt toimittajien omalle alueelle eli tiedonvälitykseen ovat astuneet vieraat voimat (blogistit ym.)

2:04 PM  
Blogger christer sundqvist said...

Blogit ovat erinomaisia omien ideoitten kehittelyalustoja. Kun näihin vielä liitetään kommentointimahdollisuus ja sitä aktiivisesti käyttää hyväkseen, blogi toimii tiedon jakajana paremmin kuin mikään muu media. Eri asia on sitten se, että blogeja on niin monenlaisia ja aika rajallinen mahdollisuus on seurata edes oman aihepiirin blogeja kovinkaan tiiviisti.

3:43 PM  
Blogger P.Nykanen said...

To Christer.
Koean blogisivun pitämisen myös (aikuis)-opiskeluna. Ajatusten kirjaaminen pakottaa miettimään asia mahdollisimman perusteellisesti. Bloggerin hakuominaisuuden avulla voi aikaisemmilta kuukausilta lukea silloisia ajatuksiaan ja tarvittaessa voi tehdä linkityksen uuteen tekstiin.
Olisi suotavaa, että sanomalehdet päästäisivät lukijansa hyödyntämään lehtien digitaalisia arkistoja ilman esteitä. Tavallaan lukijat ja mainostajat ovat jo kertaalleen maksaneet nämä vanhat jutut. Lehti voisi ympätä tällaiseen arkistomateriaaliin esim. pieniä mainoksia tuloja saadakseen. Kuvitellaanpa vain kuinka paljon keskustelu blogeissa syvenisi, jos voisimme linkittää HS:n ja muiden lehtien ad 100 vuotta vanhoja juttuja. Tällä oli suuri merkitys suomalaiselle kulttuurille.

4:32 PM  
Blogger Ansku said...

Ei lehdistössä ja muussa mediassa todellakaan aina ole kaikki totta. Pahasti retkahdettiin mm. uutisoitaessa New Orleansista Katrinan jälkeen (väkivalta, raiskaukset). Lähestulkoon jokaisessa lehtijutussa, josta olen itse tiennyt vähän enemmän on ollut virheitä, Hesaria myöten.

12:41 PM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page