Name:
Location: Espoo, Finland

Friday, October 21, 2005

Vantaan reumayhdistyksen jäsenet ovat julkaisseet Vantaan Sanomissa seuraavan kirjoituksen:

Vantaan reumapotilaita ollaan siirtämässä
pois Hyrtistä - säästyvätkö veroeurot?


Vantaan Sanomissa (VS 5.10.) oli kirjoitus reumasairaiden hoidon tulevaisuudesta. Helsingissä Iso Roobertinkadulla sijaitseva Helsingin ympäristön reumatoimisto (HYRT) on toiminut vuodesta 1957 lähtien, ja siellä on potilaana noin 400 vantaalaista. Vuonna 2004 heillä oli 815 käyntiä, joista nivelreumaa sairastavia 36 prosenttia. Useilla sairaus on sellaisessa vaiheessa, että käyntejä reumatologilla on noin 3 kuukauden välein.
Kirjoituksesta saa käsityksen, että kaikki reumasairaat asuvat Tikkurilan terveysaseman piirissä. Jokainen tietää, että näin ei ole. Tikkurilassa ei myöskään ole reumasairauksiin erikoistunutta lääkäriä, vaan yleislääkäri, joka on vähän enemmän perehtynyt reumasairauksiin. Hänellä on vastaanotto reumapotilaille kerran viikossa, mutta vain puoli päivää. Tuskin hän pystyy lisäämään vastaanottoaan vaikkapa 100 potilaalla. Kirjoituksessa mainittiin, että hoito siirtyy vuodenvaihteen jälkeen Peijaksen sairaalan ja Tikkurilan terveysaseman harteille.
Haastattelussa reumatologi Heikki Julkunen mainitsee vain Tikkurilan terveysaseman. Onko niin, että muilla terveysasemilla ei ole reumaan perehtynyttä yleislääkäriä? Lääkärin peruskoulutuksessa on sisätautien kurssin yhteydessä muutama reumaluento sekä sairauden hoidon seuraaminen. Eli, jos omalla lääkärillä ei ole erityistä kiinnostusta sairauteen, on tietämys vähäistä. Ihmettelemme, miten hoidon tason ei uskota laskevan silloin, jos potilas ei pääse myöskään Peijakseen reumatologin vastaanotolle.
Erikoissairaanhoitoa tarvitaan vasta sitten kun tauti pahenee. Yhdistykseemme on tullut jo nyt yhteydenottoja: Mitä tehdä, kun ei olekaan päässyt Peijakseen eli lähete on tullut bumerangina takaisin terveysasemalle ja hoito-ohjeita on annettu sähköpostitse potilasta näkemättä. Potilas on tuntenut itsensä hylätyksi. Onneksi on ollut HYRT. Entä ne potilaat, joilla on oireita, muttei diagnoosia? Kuinka paljon Peijaksen reumapoliklinikalla on resursseja ottaa näitä mahdollisia uusia reumapotilaita hoitoonsa? Hyrtissä on myös diagnosoitu esimerkiksi nivelreumaa.
Nykykäytännön ja hoitosuositusten mukaan lääkehoito olisi hyvä aloittaa nopeasti, usein vielä yhdistelmälääkityksellä. Tähän hoitoon kuuluu esimerkiksi solusalpaaja, jonka saa aloittaa vain erikoislääkäri. Uuden lääkkeen aloituksen ja sairauden akuutin vaiheen aikana lääkärissä käyntejä on usein jopa tiheämmin kuin 3 kuukauden välein. Sairauden hoitoon kuuluvat myös paikallisesti pistettävät lääkkeet, esimerkiksi kortisoni. Onko jokaisella terveyskeskuslääkärillä taitoa pistää pieniin niveliin?
Lääkkeiden turvakokeita ei ole tähänkään asti otettu HYRTissä, koska siellä ei ole laboratoriota. Kokeet on otettu terveysasemalla, josta vastaukset on lähetetty reumatologille HYRTiin. Tämä on toiminut hyvin.
Monen potilaan matka ei lyhene Peijakseen siirtymisen johdosta. Esimerkiksi linja-autolla numero 53 Myyrmäki - Peijas kokonaismatka-aika on noin 50-55 minuuttia. Junalla Myyrmäestä Helsinkiin kestää 17 minuuttia ja raitiovaunulla lähelle Iso Roobertinkatua (Hyrt) noin 15 minuuttia.
Terveysasemalla omalääkäri saattaa vaihtua usein, jos häntä yleensäkään on. Monet HYRTissä käyneet nivelreumapotilaat ovat sairastaneet vuosikymmeniä, ja heillä on pitkä ja tiivis hoitosuhde HYRTiin. He tietävät sairaudestaan paljon ja toivovat myös lääkärinsä olevan perehtynyt reumahoitoon.
HYRTissä vastaanottoaika on ensikäynnillä 60 minuuttia ja uudelleen kävijälle 30 minuuttia. Akuuttiajan terveysasemalle saa nopeasti, tuskin kuitenkaan 30-60 minuutin aikaa. Eli ehtiikö terveyskeskuslääkäri tutkia lyhyessä ajassa esimerkiksi nivelet ja kuunnella potilasta? Kuinka kauan potilas odottaa saadakseen esimerkiksi tupla-ajan?
Miten hänen terveytensä käy odotusaikana? Paljonko tarvitaan lisääntyvää ulkopuolista apua jokapäiväisiin arkitoimintoihin kunnalta? Lisääntyykö odottajan leikkaustarve? Missä säästyy rahaa? Käynti HYRTissä maksaa alle puolet sairaalan poliklinikalla käynnistä ja vähemmän kuin terveyskeskuslääkärillä käynti.

Joukko Vantaan
Reumayhdistyksen jäseniä

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page