Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, October 26, 2005

Suomen lääkemenoista

Lääkekulujen vertailua eri maiden kesken (OECD 5.7.2005)

Taulukko 1. Keskimääräinen terveydenhuollon menojen sekä lääkekulujen kasvu vuosina 1998-2003

Lääkekulujen keskimääräinen kasvu vuosittain %

Terveydenhuollon menojen keskimääräinen kasvu vuosittain %

Yhdysvallat

9.6 %

4.6 %

Norja

7.0

6.5

Kanada

6.4

4.2

Suomi

6.0

4.1

Tanska

4.6

2.8

Ruotsi

4.0

5.4

Saksa

3.6

1.8

OECD

6.1 %

4.8


Lääkemenojen osuus kaikista terveydenhuollon kustannuksista vuonna 2004

Yhdysvallat

12.9 %

Norja

9.4

Kanada

16.9

Suomi

16

Tanska

9.8

Ruotsi

13.1

Saksa

14.6

OECD

17.8 %


Lääkemenot asukasta dollareina kohden vuonna 2003

OECD:n Taulukko 3:a katsoessa voidaan todeta, että Suomessa kansalaiset maksavat lääkkeistä suoraan omasta lompakosta enemmän kuin muissa Euroopan maissa.


Yhdysvallat

728 $

Norja

341

Kanada

507

Suomi

339

Tanska

272

Ruotsi

339

Saksa

436

OECD

366


Terveydenhuollon menot asukasta kohden vuonna 2003 (dollaria)

Yhdysvallat

5635 $

Norja

3807

Kanada

3003

Suomi

2118

Tanska

2763

Ruotsi

2594

Saksa

2996

OECD

2308


Terveydenhuollon menojen osuus bruttokansantuotteesta vuonna 2003

Yhdysvallat

15.0 %

Norja

10.3

Kanada

9.9

Suomi

7.4

Tanska

9.0

Ruotsi

9.2

Saksa

11.1

OECD

8.6 %


Kommentti: Kun lukee nämä OECD:n tilastot, voi todeta, että Suomessa lääkekulut ovat keskimääräistä OECD-tasoa. Terveydenhuollon kokonaiskustannukset laskettuna dollareina asukasta kohden ja prosentteina bruttokansantuotteesta ovat selvästi alle Euroopan maiden sekä OECD-maiden tason.

Voisivatko eräät julkisuudessa esiintyneet virkamiehet vaivautua lukemaan nämä tilastot ja vetää asianmukaisia johtopäätöksiä. Myös Helsingin Sanomat voisi tutustua näihin tilastoihin ja kirjoittaa niiden pohjalta asiallisen raportin.

Tänään 26.10.05 HS Kolumnissaan "Lääkepolitiikka on poukkoilua" Marjut Lindberg esitti viimeisessä lauseessaan: ”Nykyistä vauhtiaan kasvaessaan ne ovat (lääkekulut) jo vuonna 2020 yhtä suuret kuin koko terveydenhoitomme kulut nyt- kymmenen miljardia euroa.”

Kommentti: Vuonna 2004 oli Suomessa reseptilääkkeiden menot 1.5 miljardia euroa. Jos lasketaan niiden nousevan nykyistä vauhtia eli keskimäärin 6 % vuodessa ovat lääkekulut vuonna 2020 eli 15 vuoden kuluttua 3.6 miljardia euroa, mikä on noin kolmasosa Lindbergin esittämästä arvosta.

Suomessa on viime aikoina ollut muodissa levitellä terveydenhuollon kustannusten osalta kaikenlaisia kauhuskenarioita. Nyt HS kantaa kortensa kekoon. Tosiasiassa OECD:n tilastojen mukaan Suomen lääkemenot ovat OECD:n keskitasoa ja lääkemenojen kasvu on OECD:n keskitasoa. Terveydenhuollon kokonaismenomme ovat selvästi alle OECD-maiden keskiarvon.

3 Comments:

Blogger christer sundqvist said...

HYVÄ!

3:25 PM  
Anonymous Sirontaa Keulassa said...

Pekka,
oletko lähettänyt palautteen Marjukalle?

9:38 AM  
Blogger P.Nykanen said...

Jatketaan keskustelua lääkkeistä.
Timo Klaukka kirjoitti aiheesta Suomen lääkärilehdessä 40/2005.
Linkki: http://snipurl.com/ja3z (vaatii käyttöoikeuden)
Hän oli ottanut lähtötasoksi vuoden 2002 lääkkeiden kokonaismyynnin 2 miljardia euroa. Lisäksi hän olettaa lääkemyynnin tulevina vuosina nosuevan 7-10 % vuosittain euroina mitattuna.
Lääkelaitoksen tilastossa vuodelta 2002 lääkkeiden myynti apteekeissa ja sairaaloissa tukkumyyntihintana oli noin 1.4 miljardia euroa. Linkki http://snipurl.com/ja42
Jos lasketaan lääkekulut apteekkien ulosmyyntihinnan mukaan, on huomioitava, että valtio saa hinnasta heti takaisin 8 % arvonlisäveron sekä suurilta apteekeilta apteekkimaksun.
Lääkelaitoksen taulukon mukaan vuonna 2004 lääkkeiden apteekki- ja laitosmyynti tukkumyyntihintoina oli 1.6 miljardia euroa. Jos sille lasketaan vuosille 2005-2010 10 %:n vuosittainen kasvu päästään lukuun 8.9 miljardia euroa.
Jos lasketaan 1.6 miljardille eurolle 7 %:n vuotuinen kasvu vuosille 2005-2020 saadaan luvuksi 4.4 miljardia euroa.
Tämä 7 %:n kasvu vaikuttaisi todennnäköiseltä.

Palaan HS:n kolumniin:
Tänään 26.10.05 HS Kolumnissaan "Lääkepolitiikka on poukkoilua" Marjut Lindberg esitti viimeisessä lauseessaan: ”Nykyistä vauhtiaan kasvaessaan ne ovat (lääkekulut) jo vuonna 2020 yhtä suuret kuin koko terveydenhoitomme kulut nyt- kymmenen miljardia euroa.”

Viittaan edelleen Lääkelaitokseen tilastoon lääkkeiden myynnistä tammi-kesäkuulta 2005 http://snipurl.com/ja4d
Sydän- ja verenkiertolääkkeiden kulutus euroina on vähentynyt 13 %.
Hengityselinsairauksien kulut euroina ovat vähentyneet 16 % edellisestä vuodesta.
Syöpä- ja immuunipuutossairauksien hoidon lääkkeissä on kylläkin tapahtunut 20 %:n nousu ja laitoksissa käytetään näistä lääkkeistä 42 %.
Pidän edelleen HS:n kolumnia demagogisena. Miksi ihmeessä meillä ei saisi käyttää rahaa ihmisten lääkkeisiin yhtä paljon kuin muissakin OECD:n maissa ? Mitä varten veroja maksetaan ? Kaipaan edelleen keskusteluun kansainvälisiä vertailuja enemmän.

8:32 PM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page