Name:
Location: Espoo, Finland

Tuesday, October 04, 2005

Ruotsi

Ruotsissa on perustettu ruotsinkielen kielilautakunta, joka vaalii ruotsinkielen asemaa. Ruotsissa on erillinen suomenkielen kielilautakunta.
Yhdessä ne muodostavat valtiollisen kieliviranomaisen SOFI (Språk- och folkminnesinstitutet).
Sen alueeseen kuuluvat lisäksi saamenkieli, meänkieli, romaani, jiddis sekä viittomakieli.
"Vi ska också utreda det svenska stödet till svenskundervisningen i Finland."
Kommentti: Ruotsin kansallisen kieliviranomaisen toimenkuvaan kuuluu myös Suomessa ruotsinkielen vaaliminen
Olisiko Ruotsin valtiolla peräti mielenkiintoa taloudellisesti tukea ruotsinkieltä Suomessa. Vastaavasti voisi Suomen valtio tukea suomenkieltä Ruotsissa.
Via Dagens Nyheter 29.9.05

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page