Name:
Location: Espoo, Finland

Friday, October 21, 2005

Nivelreuman hoito

Lääketieteen lisensiaatti Kari Puolakka väittelee lääketieteen tohtoriksi tänään 21.10.05 nivelreuman hoidon taloudellisista tekijöistä. Kaikki potilaat, jotka saatiin hoidon avulla vähäoireisiksi kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, säilyttivät työkykynsä. Potilaan siirtyminen sairauseläkkeelle aiheuttaa noin 30000 euron vuosittaiset kustannukset.
Aiheesta kirjoitti Hufvudstadsbladet 20.10.2005

Kommentti: Kunnat eivät huomioi terveyspoliittisia ratkaisuja tehdessään niiden kokonaistaloudellista vaikutusta.
Esimerkiksi Vantaa on viime aikoina rajoittanut terveyspalvelujen tarjoamista kuntalaisilleen perustellen sitä ns. säästöillä.
Olen kirjoittanut Vantaan nivelreuman hoidosta tälle palstalle muutaman artikkelin

Vantaa on ollut jäsenkuntana Helsingin ympäristön reumatoimistossa vuosina 1957-2005. Sinä aikana on tuhansia vantaalaisia nivelreumaa ja muita tulehduksellisia reumasairauksia sairastavia potilaita hoidettu reumatoimistossa.
Vantaan maksu reumatoimistolle on noin 60000 euroa vuodessa. Jos pystytään estämään kahden potilaan eläköityminen, vastaa saavutettu säästö eläkekuluissa Vantaan maksuosuutta. Reumatoimiston hoidossa on noin 400 vantaalaista potilasta ja heillä noin noin 800 käyntiä vuodessa. Uusia biologisia reumalääkkeitä saa viisitoista vantaalaista potilasta, joiden lääkehoidon kustannus Kelan maksamana on noin 300000 euroa. Todistettavasti näistä potilaista monet olisivat joutuneet luopumaan työstään, ellei uusilla reumalääkkeillä olisi saatu pysäytettyä heidän sairauttaan.
Valitettavasti Vantaan terveysvirasto kustannuslaskelmissaan ottaa huomioon vain oman virastonsa kulut. Jos tarkastellaan näiden potilaiden hoidon kustannuksia kokonaisvaltaisesti saadaan 60000 euron panostuksella moninkertainen tuotto. Koska tämä tuotto ei tule suoraan Vantaan terveysviraston pussiin vaan jakaantuu useiden intressiryhmien kesken kuten työeläkevakuutusyhtiöille säästyneinä eläkemaksuina, potilaille palkkatulona, työnantajille työntekijän poissaolojen vähentymisenä jne., on Vantaan terveysvirasto laskenut vantaalaisten potilaiden käymisen Helsingin ympäristön reumatoimistossa kannattamattomaksi ja on sanonut sopimuksen irti 1.1.2006.
Useimpien potilaiden jatkohoito siirtyy Vantaan terveyskeskukseen, jossa puuttuu reumasairauksien erityisosaaminen. Tikkurilan terveysasemalla toimii reumasairauksiin perehtynyt yleislääkäri, joka ei kuitenkaan ota potilaita hoitoonsa Vantaan muista kaupunginosista.
Tästä syystä vetoan edelleen Vantaan poliittisiin päättäjiin, että he kumoaisivat terveysviraston päällikön irtisanomispäätöksen ja jatkaisivat Vantaan osallistumista Helsingin ympäristön reumatoimiston toimintaan.
Potilaiden tyytyväisyystutkimuksessa on käynyt ilmi heidän arvostavan reumatoimiston tarjoamia palveluja korkealle.

Kehotan Vantaalla nivelreumaa ja selkärankareumaa sairastavien potilaiden omaisia ja ystäviä ottamaan puhelimitse, kirjeillä ja sähköpostilla yhteyttä omiin edustajiinsa Vantaan kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa sekä terveyslautakunnassa että tämä virheellinen ja epäoikeudenmukainen päätös saataisiin kumottua.
On huomioitava, että Vantaan verotulot ovat huomattavasti kasvaneet viime vuotena.

Vantaan Sanomiin kirjoittivat vantaalaiset reumapotilaat yleisöosastokirjoituksen

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page