Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, October 12, 2005

Kunnat ja terveydenhuolto

Oheisena Sosiaali- ja terveysministeriön luvut kuntien menoista koululaitokseen, terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin vuonna 2003


Menot vuonna 2003

Koulutuspalvelut

5.4 miljardia euroa

  • peruskoulu

3.1 miljardia euroa

  • lukio

0.5

  • ammatillinen koulutus

1.1

  • ammattikorkeakoulu

0.5Terveyspalvelut

5.9 miljardia euroa

  • erikoissairaanhoito

3.9

  • terveyskeskukset

2.0Sosiaalipalvelut


  • lasten päivähoito

1.9 miljardia euroa

  • vanhainkodit

0.7

  • kotipalvelut

0.5

  • palveluasuminen

0.9

Luvuista näkyy, että peruskoulun menot ovat samaa suurusluokkaa kuin erikoissairaanhoidon menot.
Terveyskeskusten ylläpitoon kuluu rahaa noin puolet erityissairaanhoidon kuluista.
Lasten päivähoidon kustannukset ovat samansuuruiset kuin terveyskeskusten kaikki menot.
Samoin palveluasumisen menot ovat noin puolet terveyskeskusten menojen suuruudesta.

Vuonna 2004 Suomen bruttokansantuote oli 150 miljardia euroa.
Siten kuntien erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusten hoidon osuus koko maan bruttokansantuotteesta on noin 4 %. Kaikki Suomen terveydenhuollon menot ovat noin 10 miljardia euroa eli noin 6.7 % bruttokansantuotteesta. Tässä ovat mukana myös kansalaisten suoraan lompakosta maksamat menot kuten poliklinikkamaksut ja muut omavastuudet. Kansalaiset maksavat vuodessa terveydenhuollon menoja Suomessa suoraan lompakosta noin 2.5 miljardia euroa, joten valtiolle, kunnille ja Kelalle jää maksettavaa noin 7.5 miljardia euroa.

Kommentti: Julkisen keskustelun lempilapsi Suomessa on ollut erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusten menot. Yleinen mielipide ainakin päättäjillä on se, että nämä menot olisivat liian suuret. Viittaa esim. Rauno Ihalaisen haastatteluun 12.10.05 Taloussanomissa.

Suomessa olisi kerta kaikkiaan tunnustettava tosiasiana, että ihmisen elämään kuuluu kaikenlaiset sairaudet ja toimintahäiriöt ja terveydenhuolto yrittää auttaa ihmisiä parhaan kykynsä mukaan.

Kansainväliset vertailut osoittavat, että Suomen terveydenhuolto kuluttaa varoja selvästi vähemmän kuin useimmat muut länsimaat. Löysät on jo otettu pois. Nyt pitäisi alkaa laittaa lihaa luiden päälle eli erityisesti valtion verotuloja pitäisi suunnata enemmän terveydenhuoltoon ja valtion on pakko ottaa takaisin vastuuta kansalaisten terveyspalveluiden rahoituksesta, koska kunnat eivät siitä selviä.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page