Name:
Location: Espoo, Finland

Monday, October 17, 2005

Kuka on terveydenhuollossa taakka, ja kenelle?

Helsingin Sanomien tiedetoimitus on pannut blogisivulleen viisauksiaan terveydenhuollon kustannuksista.
HS väittää: "Eli kuinka terveesti tahansa, jossain vaiheessa sitä kuitenkin kuollaan. Ja yleensä se viimeinen vuosi tai kaksi tulee kalliiksi terveydenhuollolle, mitä ne viimeiset krempat sitten ovatkaan."
Helsingin Sanomat on aikaisemminkin levittänyt virheellistä tietoa siitä, missä määrin terveyspalveluja kuluu kansalaisten viimeisinä elinvuosina.

Vuonna 2004 analysoin asiaa kotisivullani ja laitanpa silloiset mietteet tähänkin:

29.6.2004.
Paljonko kuluu varoja potilaan viimeisenä elinvuotena ?
Helsingin Sanomien artikkeli 24.6.2004 " Viimeinen elinvuosi vie puolet hoitorahoista" on saanut aikaan kansalaiskeskustelua. Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Pirkko Lahti kommentoi artikkelia 25.6. otsikolla " Jokainen potilas on ainutlaatuinen". Lahti olettaa lehtiartikkelin perustuvan Stakesin tutkija Vuorenkosken tekemiin laskelmiin. Edelleen LKT Pekka Louhiala kommentoi juttua 29.6.2004 otsikolla " Pärjäämme suurimman osan elämää hoidoitta".
Helsingin Sanomien artikkelista saa helposti käsityksen, että Helsingin kaupunki olisi tutkinut asiaa ja Stakesin tutkija Lauri Vuorenkoskikin olisi ollut tutkimuksessa mukana.

Tiedustelin alkuperäistutkimusta Helsingin kaupunginkirjaston informaatiopalvelusta ja sain vastauksen:
"Stakesista eli Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta kerrottiin, että tietoa tutkimuksesta on heiltä viime päivinä useamman kerran kyselty. Artikkeli ei kuitenkaan perustu mihinkään tutkimukseen, vaan sen on tehnyt toimittaja haastateltuaan Stakesin tutkijaa Lauri Vuorenkoskea. Terveisin iGS-toimitus / Helsingin kaupunginkirjasto. "

Yllätys, yllätys: Mitään tutkimusta ei ole tehty eikä mitään tutkimusta ole julkaistu missään. Siten herää kysymys, mitä tarkoittaa suurilla kirjaimilla kirjoitettu otsikko: " Viimeinen elinvuosi vie puolet hoitorahoista". Lehti kirjoittaa: " Potilaan viimeisen elinvuoden hoitoihin kuluu nykyisin puolet sairaanhoidon rahoista ja muista voimavaroista."
Lukijalla olisi oikeus tietää, miten tähän lukuun on lehti päätynyt, kun ei ole viitattu mihinkään tutkimustietoihin. Ehkä Vuorenkoski voisi omalla kotisivullaan tarkemmin perustella, mihin yo. väitteet perustuvat.

1.7.2004. Tänään sairaanhoitaja Riitta Nurmi Mikkelistä kirjoitaa HS:n yleisönosastossa otsikolla "Terveydenhuollossa pitää tehdä valintoja". Nurmi kirjoittaa: " Pirkko Lahti ottaa kantaa ( HS 25.6) uutiseen, jossa esitettiin Stakesin laskelmia eri sairauksien hoitokustannuksista."
<>Totean, että alkuperäinen lehtiartikkeli on jo muuttunut STAKESIN tutkimukseksi, vaikka STAKESISTA kerrotaan, etteivät he ole tällaista tutkimusta tehneet. Alkuperäisartikkelissa oli kyse Stakesin tutkijan, Lauri Vuorenkosken, omista mielipiteistä, jotka ovat nyt muuttumassa valtakunnalliseksi totuudeksi, koska HS on ne julkaissut palstoillaan. Vuorenkoski voisi ihan oikeasti tuoda julki ne laskelmat , joiden mukaan kansalaisten viimeisenä elinvuotena kuluu puolet sairaanhoidon rahoista ja muista varoista. Luulenpa, että tällaisia laskelmia ei löydy. Asia on sikäli vakava, että uutisella voi olla vaikutusta sairaaloiden liittohallituksissa ja -valtuustoissa määrärahoista päätettäessä ja hoitoa tarvitsevien potilaiden henki voi olla vaarassa.

<>PÄIVÄN AJATUS 31.7.2004. Viittaa tekstiini 29.6.2004. HS väittää artikkelissaan potilaiden viimeisen elinvuoden kuluttuvan puolet hoitorahoista. Artikkeli ei tarkemmin määrittele termiä hoitoraha. Tarkastellaampa asiaa euroina. Vuonna 2001 terveydenhuollon kokonaismenot olivat 9.5 miljardia euroa = 9500 miljoonaa euroa (Klavus ym. Terveystaloustiede 3/2004). Suomessa kuolleisuus on noin 1% eli noin 50000 ihmistä kuolee vuosittain. Lehtiartikkelin väittämä on, että puolet terveydenhuollon rahoista = 4750 miljoonaa euroa kuluu potilaiden viimeisenä elinvuotena.
Kun 4750 jaetaan 50000:lla, saadaan luvuksi 95000 euroa yhtä kuolemantapausta kohden vuodessa. Tässä ovat mukana äkkikuolemat, onnettomuudet yms.
Talonpoikaisjärki sanoo, että keskimääräiset hoitokulut yhtä kuollutta kohden eivät voi olla vajaata 100000 euroa vuodessa. Edelleen odotan tutkija Vuorenkoskelta tai HS:lta tarkennuksia väitteeseen, joka on vaarassa muuttua valtakunnantotuudeksi.

PÄIVÄN AJATUS 28.5.2004. Brittiläisessä tutkimuksessa todettiin, että ennen kuolemaansa vanhukset eivät makaa sairaalassa sen pitempään kuin nuoremmatkaan. Eli se siitä, kun keskustellaan vanhusten "keinotekoisesta" hengissäpitämisestä ennen kuolemaa. Suomessakin voitaisiin vähitellen lopettaa vanhusten syyllistäminen siitä, että he käyttävät sairaalapalveluja.

PÄIVÄN AJATUKSIA 3.10.2004
Terveydenhuollon kalleudesta.
Julkisuudessa on keskusteltu potilaiden hoidon kalleudesta. Mm. 24.6.2004
Helsingin Sanomat hehkutti isoilla otsikoilla " Viimeinen elinvuosi vie puolet hoitorahoista" . Tälle väittämälle ei kuitenkaan löydy mistään näyttöä.
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on tutkinut Suomessa tapahtuvia kalliita hoitoja. Raportissaan "Erityisen kalliit hoidot-rahoitusvaihtoehtojen arviointeja. Helsinki 2004" määäritellään kalliiksi hoidoksi potilasta kohden vuodessa tapahtuvat yli 80000 euron menot. Kaikilta sairaanhoitopiireiltä oli tiedusteltu kuinka monta hoidettavaa potilasta ylittää tämän rajan. Kokonaismenot Suomessa näiden "kalliiden" potilaiden osalta oli 156 miljoonaa euroa. Eri kuntien välillä nämä erityiskalliit menot vaihtelivat 1.5 ja 8 %:n välillä kuntalaskutuksen kokonaismäärästä.
Jos arvioimme Suomessa terveydenhuollon kokonaismenojen olevan noin 10 miljardia euroa on näiden erityiskalliiden hoitojen osuus kokonaispotista noin 2 %.
Siten ei ole mitään perusteita syyllistää vakavasti sairaita potilaita siitä, että he saavat esimerkiksi tehohoitoa ja tarvittaessa pitkään.
Siten putoaa täysin pohja pois lehden väittämältä "Potilaan viimeisen elinvuoden hoitoihin kuluu nykyisin puolet sairaanhoidon rahoista ja muista voimavaroista. Hoitojen tehokkuudesta ei ole kuitenkaan tietoa."

7 Comments:

Blogger Ansku said...

Hyvä että tämä "valtakunnan totuus" on joutunut syyniisi!

11:28 PM  
Anonymous Komposti said...

Halutaanko tuollaisella uutisoinnilla edistää eutanasiaa? Kalseaa ja nykyaikaista.

3:06 AM  
Blogger P.Nykanen said...

Tuollaisesta uutisoinnista tulee mieleen erään propagandaministerin toiminta 60-70 vuotta sitten.

5:51 AM  
Blogger Rauno Rasanen said...

Tästä voisi jo nostaa isommankin haloon...

8:20 AM  
Anonymous Komposti said...

Sama valtio minullekin tuli mieleen.

10:52 AM  
Blogger Hillitty Kukko said...

Kymmenen vuotta sitten mieleeni olisi tullut se sama valtio. Mutta nyt vain, ikävä kyllä, kotomaamme armas Suomi. Ja johan Suomessa harjoitetaan jonkinasteista eutanasiaa tuottamattomien ja liian vanhojen yksilöiden poistamiseksi tuhlaamasta yhteiskunnan vähäisiä varoja.

-C-

2:56 PM  
Blogger Vesa Salmi said...

Äidyin hieman kommentoimaan asiaa omalla tontillani. En ota kantaa kokonaisuuteen, mutta hätkähdin sitä kuinka helppoa on luoda vakuuttavan näköinen (tässä tapauksessa Pirkko Lahden vakuuttanut) statemement.

4:20 PM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page