Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, October 12, 2005

Kiina

International Herald Tribune pohtii Kiinan taloutta 11.10.05
  • Heinäkuussa Kiina revalvoi vakuuttaansa 2.4 % USA:n dollariin nähden USA:n painostuksesta.
  • Vuonna 2004 Kiinan kokonaisviennin arvo oli 590 miljardia dollaria, mikä on noin kolme kertaa Suomen vuotuinen bruttokansantuote.
  • Yleensä oletetaan Kiinan hurjan viennin perustuvan halpaan kotimaan tuotantoon.
  • Noin puolet Kiinan viennistä on puolivalmisteita.
  • Monien Kiinan vietituotteiden hinnasta muodostuu jopa 80 % tuotteen osien tuonnista. Esimerkiksi tieokoneiden osat tuodaan muista maista ja kokoaminen tapahtuu Kiinassa.
  • Saadakseen työllistettyä valtavia työvoimareserviään maaseudulta, on Kiinan pakko pitää valuuttansa arvo niin matalana, että vienti vetää.
Via Economist's view

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page