Name:
Location: Espoo, Finland

Tuesday, October 11, 2005

Kelan sairaustilastoja vuodelta 2003.

Vantaan ja Espoon vertailu


Vantaa

Espoo

Koko maa

Väestö vuoden 2003 lopulla

184000

223000


65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä

9.2 %

9.2 %

15.8 %

Verenpainetauti

7.4 %

5.2 %

9.4 %

Astma

3.4 %

3.0 %

4.0 %

Sepelvaltimotauti

2.1 %

1.8 %

3.7 %

Diabetes

2.3 %

1.8 %

2.9 %

Psykoosit

1.2 %

0.9 %

1.6 %

Nivelreuma

1.2 %

1.0 %

1.5 %

Sydämen vajaatoiminta

0.6 %

0.5 %

1.3 %

Edellä mainittujen seitsemän sairauden kokonaismäärä väestöstä

18.2 %

14.2 %

24.4 %


Vaikka Vantaan ja Espoon väestörakenteet ovat samankaltaisia, on Vantaalla kroonisia kansansairauksia 28 % enemmän kuin Espoossa. Tässä olisi terveystutkijoilla työkenttää. Mitä Espoo tekee oikein ja Vantaa väärin? Ero on niin suuri, että sitä ei voi selittää pelkästään tuloeroilla.
Sijoittaako Vantaa terveydenhuoltonsa varoja väärin?

2 Comments:

Blogger nozick said...

Ymmärtääkseni paitsi tulojen ja terveydentilan niin myös koulutustason ja terveydentilan välillä on merkittävä korrelaatio. Molemmat tekijät ovat Espoossa korkeampia. Riittäisikö näiden tekijöiden yhteisvaikutus selittämään eron sairastavuudessa?

6:43 AM  
Blogger P.Nykanen said...

Tässä olisi jollekin tutkimuskenttää ellei Espoon ja Vantaan vertailua ole jo tehty. Tietenkin samalla henkilöllä voi olla kaksi vertailuryhmän sairautta, jolloin väestötasolla olisivat kokonaisprosentit pienemmät. Kuitenkin suurempi Vantaan sairastuvuus suhteessa Espooseen pitänee paikkansa.
Jos oletuksesi koulutustason suotuisasta vaikutuksesta on tässä vertailussa merkitsevä, olisi koululaitosta puolustettava kynsin hampain myös kansanterveyden edistämiseksi. Voihan olla, että olennainen asia ei ole koulutuksella saatu tieto, vaan mahdollisuus päästä "sisähommiin", jolloin välttyy raskaan teollisuustyön terveysriskeiltä.

7:21 AM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page