Name:
Location: Espoo, Finland

Sunday, October 16, 2005

Jere Lahti

Kansanedustaja Jere Lahti kirjoittaa Turun Sanomissa 16.10.05 Suomen kuntien taloudellisesta tilasta.

Lahti: "Globalisaationa tunnettu ilmiö jakaa työt uudelleen. Työn teettäminen on uusissa EU-maissa tuntuvasti edullisempaa kuin Suomessa tai samankaltaisissa EU-maissa."
Kommenttini: Ammattiyhdistysliikkeen ja demokraattisten puolueiden tehtävä on levittää myös ihmisoikeuksia ja sosiaaliturvaa halvan työvoiman maihin. Tällöin Suomen kilpailukyky suhteessa niihin tulisi paremmaksi. Lahti ei sanallakaan mainitse kansainvälistä tutkimusta, jossa Suomi arvioitiin kilpailukyvyssä maailman parhaaksi.

Lahti: "Onkin valmistauduttava siihen, että suuret yrityksemme karkaavat maailmalle edullisempien kustannusten ja suurempien markkinoiden äärelle."
Kommenttini: Tämä on selvää peloittelua. Kaikki suomalaiset firmat, joille olisi kannattavaa siirtää kaikki tuotantonsa ulkomaille olisivat jo menneet aika päiviä sitten. Ne pysyvät täällä kannattavuussyistä johtuen ja osa on tullut takaisin kuten on käynyt Saksassakin. Paluumuuttajat palaavat mahdollisimman hiljaa.

Lahti: "
Verojen ja veroluontoisten maksujen suurella osuudella palvelujemme kokonaishinnasta on merkittävä vaikutus sille, että palvelujemme kysyntä ei ole niin vilkasta kuin se voisi olla. Tämä voidaan korjata niin, että kuluttajan käteen jäävällä rahalla saadaan entistä enemmän ja parempia palveluita."
Kommenttini: Verotuksen ansiosta kansalaisille on tarjota terveys- ja sosiaalipalveluja. Tarkoittaako vuorineuso ehkä sitä, että mahdollisen verojen kevennyksen ansiosta kansalaisilla olisi enemmän rahaa kun he käyvät karkkiostoksilla tms.

Lahti: "Tanskassa yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa seuraavan 35 vuoden aikana 50 prosentilla, Suomessa vastaava muutos on yli 70 prosenttia."
Kommenttini: On hyvä kuitenkin muistaa, että jo suurilla ikäluokilla on eläkkeelle siirtyessä työeläkkeet, joista he maksavat sekä kunnallis- että valtionveroa ja kulutuskysynnällään pitävät osaltaan pyörimässä elinkeinoelämän pyöriä. Bisneksen kannalta ei luulisi olevan eroa minkä ikäinen henkilö kauppiaalta ruokansa ostaa.
Suomihan on sikäli onnellisessa asemassa, että meillä on työeläkevarat rahastoitu ja varoja on kertynyt tähän mennessä vajaat 100 miljardia euroa. Niillä pystytään työeläkkeet maksamaan.
Voisipa jopa väittää, että monien syrjäseudun kuntien kirkonkylien kauppojen toiminta on eläkeläisten kulutuskysynnän varassa.

Loppuarvioni: Erityisesti terveyspalveluiden järjestämisessä on valtion oltava mukana rahoittajana. Syrjäseudun kunnat eivät yksin selviä siitä taakasta. Onneksi valtio onkin kasvattanut maksuosuuttaan.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page