Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, October 05, 2005

Hiilidoksidi


  • Vuonna 2004 energian käyttöön liittyvät hiilidioksidin päästöt lisääntyivät 4.5 % ja Kiinan osuus kasvusta oli noin puolet.
  • OECD-maissa hiilidioksidipäästöt lisääntyivät 1.3 %, USA:ssa 1.4 % ja EU-15 alueella vain 0.7 %.
Via Future Pundit
Via World Business Council for Sustainable Development

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page