Name:
Location: Espoo, Finland

Monday, October 24, 2005

Eläkehakemukset

Aamulehden mielestä (23.10.2005) osa työntekijöiden työkyvyttömyyseläkehakemuksista hylätään, koska lääkärinlausunto on epätäydellisesti kirjoitettu.
Kommentti: Aamulehti tarkastelee asiaa yksisilmäisesti. Jos lääkärin kirjoittamasta lausunnosta puuttuu jokin olennainen tieto, voisi vakuutusyhtiön virkailija vaivautua tiedustelemaan lääkäriltä täydennystä asiaan. Näin he pääsääntöisesti eivät tee eikä hylkäysperusteessa mainita syyksi sitä, että jokin olennainen tieto puuttuu.

Aamulehti: "Lääkäreiden piti arvioida jäljellä olevaa työkykyä sen sijaan, että he olisivat keskittyneet työkyvyttömyyden kuvailuun."
Kommentti: Ihmeellisiä ohjeita Aamulehti levittää. Jos työntekijä on hakemassa työkyvyttömyyseläkettä sairauden vuoksi, on lääkärin nimenomaa selvitettävä, mikä sairaus on este työssä selviytymiselle ja laadittava lääkärinlausuntoon looginen päättelyketju.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page