Name:
Location: Espoo, Finland

Monday, September 12, 2005

Yrittäjyys

Turun Sanomat kirjoittaa 12.9.05 yrittäjyyden puolesta. Yrittäjällähän tarkoitetaan Suomessa henkilöä, joka järjestää itse itselleen ja osin muillekin töitä. Työn tuotoksen, palvelun tai fyysisen tuotteen, myynnillä yritys saa varansa. Tätä prosessia säätelee monimutkainen lainsäädäntö, joka rajoittaa joidenkin henkilöiden rohkeutta lähteä yrittäjän tielle.
Eräänlaisina yrittäjinä voidaa pitää myös ihmisiä, jotka investoivat aikaansa ja rahaansa koulutukseen.
Esimerkiksi insinöörikoulutukseen on Suomessa hakeutunut viime vuosina ihmisiä enemmän kuin työelämä tarvitsee työvoimaa. On aika paljon vaadittu, että näiden kaikkien insinöörien pitäisi polkaista yritys pystyyn pienellä alkupääomalla. Onneksi insinöörikoulutusta ollaan rajoittamassa järkevälle tasolle.
Kommentti: Voitaisiinko esimerkiksi työvoimaviranomaisten taholta suunnitella yksityiskohtainen ATK-ohjelma, jossa selostetaan yksityiskohtaisesti aloittelevalle pienyrittäjälle kaikki lainsäädännön koukerot ja tehtävät, jotka liittyvät yrityksen aloitukseen. On tarpeetonta, että kaikki keksivät saman pyörän uudelleen ja uudelleen.
Kaupallisia ohjelmia varmaan on mutta tällainen vapaasti levityksessä oleva ohjelma palvelisi ihmisten työllistymistä ja kannustaisi monia yrittäjän polulle. Joillakin voi olla esteenä pelko lakipykälien rikkomisesta tahtomattaan. Tällaisessa ohjelmassa pitäisi ilmetä myös miten välttyä esimerkiksi verotuksen karikoilta.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page