Name:
Location: Espoo, Finland

Saturday, September 24, 2005

Ylipaino

OECD:n tilasto vuodelta 2003. Lihavuutta mitataan painoindeksillä. Tässä tilastossa on prosentteina niiden kansalaisten määrä, joiden painoindeksi on 30 tai enemmän. Painoindeksi lasketaan siten, että paino jaetaan pituudella (pituus metreinä) kaksi kertaa.

Belgium

11.7´²

Canada

14,3

Czech Republic

14.8´¹

Denmark

9.5´³

Finland

12,8

France

9.4´¹

Germany

12,9

Greece

21,9

Hungary

18,8

Iceland

12.4´¹

Ireland

13.0´¹

Italy

8.5´¹

Japan

3,2

Korea

3.2´²

Luxembourg

18,4

Mexico

24.2´³

Netherlands

10.0´¹

New Zealand

20,9

Norway

8.3´¹

Poland

..

Portugal

..

Slovak Republic

22.4´¹

Spain

13,1

Sweden

9,7

Switzerland

7.7´¹

Turkey

12

United Kingdom

23.0 d

United States

30.6´¹d

Suomessa on ylipainoisia noin 13 prosenttia. Vastaava luku on Saksassa ja Irlannissa. Englannissa lihavia on jopa 23 % väestöstä ja USA:n arvo on giganttinen 31 %.
Kommentti: Vaikka ylipainoisten osuus väestöstä on Suomessa lisääntynyt, on elinikä noussut. Tilaston voi ymmärtää myös kääntäen. Ylipaino keskittyy keski-ikäisiin ja vanhempiin ikäluokkiin. Kun näissä ikäluokissa kuolleisuus on saatu vähenemään esimerkiksi tehokkaan sydänsairauksien hoidon ansiosta, näkyy se tilastossa ylipainoisten osuuden kasvuna.
Lähde OECD

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page