Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, September 07, 2005

USA:n kallis terveydenhuolto

Harvard School of Public Health haastatteli amerikkalaisia siitä, minkä he katsoivat olevan syyn USA:n korkeisiin sairausvakuutuskustannuksiin.
 • 37 vastaajista katsoi, että vakuutusyhtiöt ja lääkeyhtiöt saavat liikaa voittoa
 • 19 % arvioi olevan liikaa virheellisiä hoitoja
 • 15 % katsoi olevan tehotonta toimintaa terveydenhuollossa
 • 8 % piti syynä väestön ikääntymistä
 • 8 % piti lääkkeitä liian kalliina
 • Vain 5 % piti lääkäreiden palkkoja liian suurina
Tutkimuksen mukaan 28 %:lla haastatelluista oli ollut vuoden aikana vaikeuksia maksaa tervydenhoidon kulujaan.
Tutkimuksen yksityiskohtaiset tiedot on julkaistu elokuussa 2005.
Via Health Care Renewal

Edelleen
Malcolm Galdwell kirjoittaa kriittisesti 29.8.05 lehdessä "The New Yorker" USA:n terveydenhuollosta.
 • USA:ssa käytetään terveydenhuoltoon vuodessa 5300 dollaria kansalaista kohden kun muissa teollisuusmaissa kuluu asukasta kohden 2200 dollaria.
 • USA:ssa kuluu hallintoon ja paperityöhön noin 1000 dollaria asukasta kohden kun Kanadassa kuluu vain kolmesataa dollaria.
 • Ilman sairausvakuutusta olevilla amerikkalaisilla on 25 % suurempi kuolleisuus verrattuna vakuutettuihin. Kommentti: Tämä on julma tapa myös mitata terveydenhuollon tuottoa.
 • USA:ssa on vähemmän lääkäreitä asukasta kohden kuin muissa länsimaissa.
 • Magneettikuvauslaitteita (MRI) on USA:ssa vähemmän kuin Sveitsissä, Japanissa tai Suomessa.
 • Vaikka USA:ssa kuluu valtavasti rahaa terveydenhuoltoon, on 45 miljoonaa ihmistä sairausvakuutuksen ulkopuolella. Viimeksi presidentti Clinton yritti saada yleistä sairausvakuutusta siinä onnistumatta. Vakuuttamattomat henkilöt käyttävät kuitenkin terveyspalveluihin keskimäärin 900 dollaria vuodessa suoraan lompakostaan kun vakuutetuilta kuluu rahaa vakuutuksiin 2300 dollaria vuodessa.

Via Kottke ja Kevin MD

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page