Name:
Location: Espoo, Finland

Saturday, September 24, 2005

Terveydenhuollon tehokkuus

Eräänä terveydenhuollon tehokkuuden mittarina voidaan pitää odotettavissa olevaa elinikää.
Oheisena OECD:n taulukko, josta ilmenee vuonna 2003 eri maiden vastasyntyneiden odotettavissa oleva elinikä.

Australia

80,3

Austria

78,6

Belgium

78.1´¹

Canada

79.7´¹

Czech Republic

75,3

Denmark

77,2

Finland

78,5

France

79,4

Germany

78,4

Greece

78,1

Hungary

72,4

Iceland

80,6

Ireland

77.8´¹

Italy

79,9

Japan

81,8

Korea

76.9´¹

Luxembourg

78.2´¹

Mexico

74,9

Netherlands

78,6

New Zealand

78.7´¹

Norway

79,5

Poland

74,7

Portugal

77,3

Slovak Republic

73.9´¹

Spain

80,5

Sweden

80,2

Switzerland

80.4´¹

Turkey

68,7

United Kingdom

78,5

United States

77.2´¹


Suomalaisten odotettavissa oleva elinikä on 78.5 vuotta. Naisilla 82 vuotta ja miehillä 75 vuotta.
Myös muissa maissa on miesten elinikä selvästi naisten ikää lyhyempi.
Johtopäätös: Kun Suomessa käytetään terveydenhuoltoon selvästi vähemmän rahaa kuin keskimäärin OECD:n maissa, voidaan vetää karkea johtopäätös, että terveydenhuoltomme on kustannustehokas. Oletettavasti vuosien kuluessa suoritetuilla terveyskampanjoilla on ollut suuri merkitys.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page