Name:
Location: Espoo, Finland

Saturday, September 17, 2005

Suomalaisten perimä

Marusic kertoo suomalaisten ja unkarilaisten geeneistä olevan 90 % eurooppalaisia ja 10 % uralilaisia.
Via Dienekes' Anthropolgy Blog
Via Am J Med Genet C Semin Med Genet 15;133(1):43-7

1 Comments:

Blogger christer sundqvist said...

Hyvin mielenkiintoista! Varsinkin kun tähän liittyy vielä artikkelin pohdinta viinan vaaroista.

3:35 AM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page