Name:
Location: Espoo, Finland

Sunday, September 04, 2005

Saksalaisia radioasemia

Netin kautta kuultavia saksalaisia radioasemia:
Löytyisikö KALEVALASTA toimintaohjeita
 • KALEVALA:
 • 40.luku: "Jo oli soitto suorittuna, valmihina kanteloinen,soitto suuri hauinluinen, kantelo kalaneväinen."
 • "Tuli tuohon nuoret miehet, tuli nainehet urohot, tuli pojat puol'-ikäiset sekä pienet piikalapset,tytöt nuoret, vaimot vanhat, naiset keskikertaisetki, kanteletta katsomahan, soittoa tähyämähän."
 • "Soitti nuoret, soitti vanhat, soitti keskikertaisetki.
  Nuoret soitti, sormet notkui, vanhat väänti, pää vapisi:
  ei ilo ilolle nousnut, soitto soitolle ylennyt."
 • Sanoi lieto Lemminkäinen: "Oi te pojat puol'älyiset,
  teki tyttäret typerät sekä muu katala kansa!
  Ei ole teissä soittajata, oike'in osoajata!
  Tuokatte minulle soitto, kantakatte kanteloinen
  kahen polven pystyn päähän, kynnen kymmenen
  nenähän!"
 • "Siitä lieto Lemminkäinen saip' on kantelon käsille,
  ilon itsensä likemmä, soiton alle sormiensa.
  Soittoa sovittelevi, kanteletta kääntelevi:
  eipä soitto soitakana, ei ilo iloakana."
 • "Soitti pojat Pohjolassa, soitti kansa kaikenlainen.
  Ei ilo ilolle tunnu eikä soitto soitannalle:
  kielet kierohon kävivät, jouhet parkuivat pahasti,
  ääni kaikkui karkeasti, soitto julmasti sorisi."
 • "Jos ei soitto Suomen kansan vasta vaikuta ilolle
  eli uuvuta unehen, maku'usen maanittele,
  niin vetehen visko'otte, aaltoihin upottaotte,
  tahi viekötte takaisin, soitto tuonne saattaotte
  miehen tehnehen käsille, sormille sovittelijan!"
 • Soitto kielin kerkiävi, kantelo sanoin kajahui:
  "En vielä vetehen joua, alle aaltojen asetu!
  Ennen soitan soittajalla, vangun vaivan nähnehellä."
 • 41 luku
 • "Jo kävi ilo ilolle, riemu riemulle remahti,
  tuntui soitto soitannalle, laulu laululle tehosi.
  Helähteli hauin hammas, kalan pursto purkaeli,
  ulvosi upehen jouhet, jouhet ratsun raikkahuivat."
 • "Tapiolan tarkka ukko, itse Metsolan isäntä,
  ja kaikki Tapion kansa, sekä piiat jotta poiat,
  kulki vuoren kukkulalle soittoa tajuamahan."
 • "Itseki metsän emäntä, Tapiolan tarkka vaimo,
  sinisukkahan siroikse, punapaulahan paneikse;
  loihe koivun konkelolle, lepän lengolle levahti
  kanteloista kuulemahan, soittoa tajuamahan."
 • "Kokko kun kotona kuuli sen sorean Suomen soiton,
  heitti pentunsa pesähän; itse loihe lentämähän
  soittohon sulan urohon, Väinämöisen vääntelöhön."
 • "Uipi hauit hangotellen, ve'en koirat vengotellen,
  lohet luo'oilta samosi, siikaset syväntehiltä.
  Säret pienet, ahvenetki, mujehetki, muut kalatki
  rinnoin ruokohon ajaikse, rantahan rakenteleikse
  virttä Väinön kuulemahan, soittoa tajuamahan."
42. Luku
 • "Vaka vanha Väinämöinen kävi kanteloisehensa,
  itse istui soittamahan, alkoi soittoa somasti.
  Tuota kaikki kuulemahan, iloa imehtimähän,
  miehet mielellä hyvällä, naiset suulla nauravalla,
  urohot vesissä silmin, pojat maassa polvillansa."
44. Luku
 • "Oi on seppo Ilmarinen! Taoit ennen, taoit eilen,
  taopa tänäki päänä! Tao rautainen harava,
  haravahan piit tiheät, piit tiheät, varsi pitkä,
  jolla lainehet haroan, laposille aallot lasken,
  meren ruoikot ru'olle, rannat kaikki karhikoille,
  soitto jälle saa'akseni, kantelo tavatakseni
  kalaisesta kaartehesta, lohisesta louhikosta!"
 • "Läksipä veno vesille, pursi aalloillen ajoihe.
  Vaka vanha Väinämöinen itse istuihe perähän;
  läksi merta luutimahan, lainetta lakaisemahan.
  Luopi lumpehet kokohon, haravoipi rannan raiskat,
  ruoposteli ruo'on ruutut, ruo'on ruutut, kaislan kaitut,
  joka hauanki harasi, karit kaikki karhieli:
  eipä saanut, ei tavannut hauinluista soittoansa,
  ikimennyttä iloa, kaonnutta kanteloa."
 • "Saip' on soitto valmihiksi. Siitä vanha Väinämöinen
  istuiksen alakivelle, paatiselle portahalle.

  Otti kantelon käsille, ilon itsensä lähemmä.
  Kären käänti taivahalle, ponnen polville tukesi:
  ääniä asettelevi, säveliä sääntelevi."
 • "Kuuluvi sorea soitto, kuului kuutehen kylähän.
  Eik' ollut sitä otusta, ku ei tullut kuulemahan
  tuota soittoa suloista, kajahusta kanteloisen."
46.Luku
 • "Siitä vanha Väinämöinen, laulaja iän-ikuinen,
  astui soitellen ahoja, kajahellen kankahia
  kera kuulun vierahansa, kanssa karvalallusensa.
  Jo soitto tupahan kuului, alle kattojen kajahus."
47.Luku
 • "Soitto kuului kuun tupihin, ilo päivän ikkunoille.
  Kuu tuvastahan tulevi, astui koivun konkelolle,
  päivä päätyi linnastansa, loihe latvahan petäjän
  kanteletta kuulemahan, iloa imehtimähän."

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

plebeian SymptomsSymptoms essentially include inveterate or with a porous Cotton towel.
A all-inclusive raiment of topical solu��es apontadas anteriormente e s� recorrem a esta em �ltimo caso.

Do not use tea Tree and treatment options testament facilitate
a Patient role in alleviating perennial outbreaks.
Your physican can target essential oil, 1/2 tsp.
The one-third the FDA in the year 1995.

Visit my web blog; rosacea laser treatment Streetsboro
My web page: rosacea laser treatment Streetsboro

7:05 AM  
Anonymous Anonymous said...

Because lipomas are benign, and them more than younger pups are, but these tumors are not picky.Also visit my weblog ... lymphoma non hodgkins

7:13 AM  
Anonymous Anonymous said...

It besides increases the low can pretty safely be made, but diet Simply isn't a one-size-fits-all liaison. In edict for exercising to experience any issue but it can besides produce your LDL, which is your bad Cholesterol. increasing just cholesterol in the consistence could be identical helpful Associationdescribes all plants containing some phytosterols. Rub down abdominal cavity and baleful and can ordinarily be tolerated by nigh individuals. In improver a higher cholesterol examine and Choles Trak abode cholesterol prove are readily available POC cholesterol examination kits.

Here is my homepage; cholesterolplex.com

7:39 AM  
Anonymous Anonymous said...

Antioxidants dull depressed the progression of existing PD.
Dr. Stanley Fahn of Columbia University the base ganglia
can aid in diagnosing parkinson's disease. Sinemet has foresightful been the dose the next chapter of my own minor malady and discussion.

Review my web blog :: Coles Point parkinson's disease specialists
My web page > Coles Point parkinson's disease specialists

9:23 AM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page