Name:
Location: Espoo, Finland

Thursday, September 01, 2005

Puolan solidaarisuusliike

Adam Michnik kirjoittaa 1.9.05 Die Zeit-lehdessä omien muistiinpanojensa pohjalta vuoden 1980 tapahtumista Dangzigissa.
Adam: "es war die vollständige Delegalisierung des Systems der kommunistischen Diktatur; man kann von der »Augustrevolution der Solidarnosc« sprechen. Der August 80 gab dem menschlichen Gefühl für Freiheit, Würde und Wahrheit seinen Sinn zurück."
Suomennos: Kyseessä oli kommunistisen järjestelmän laiillisuuden haastaminen. Siksi voidaan käyttää termiä "Elokuun vallankumous". Elokuussa 1980 saivat ihmiset takaisin tunteen vapaudesta ja omasta arvostaan.

Adam: "Die Zeit des Auguststreiks verbrachte ich im Gefängnis, nachdem der Sicherheitsdienst mich präventiv verhaftet hatte"
Suomennos: Elokuun lakkojen aikaan minut oli vangittu ennaltaehkäisevässä mielessä.

Adam: "Die Revolution der Solidarnosc war für das sowjetische System das, was für die katholische Kirche die Reformation war – die Infragestellung sämtlicher Dogmen der Institution, wenn auch nicht der Dogmen des Glaubens"
Suomennos: Solidaarisuusliikkeen aikaansaama vallankumous oli Neuvostoliiton yhteiskuntajärjestelmälle merkitykselään sama kuin Lutherin reformaatio aikoinaan katoliselle kirkolle. Asetettiin kyseenalaiseksi opin- ja uskonkappaleet ei niinkään varsinaista uskoa.

Vuonna 1946 syntynyt Michnik on Puolan suurimman sanomalehden "Gazeta Wyborca" päätoimittaja. Vuonna 1980 hän oli Solidaarisuusliikkeen neuvonantaja ja jatkossa Lech Walesan työtoveri.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

<3

1:46 PM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page