Name:
Location: Espoo, Finland

Friday, September 23, 2005

Nivelreuman hoito Vantaalla

Vantaalaisten reumapotilaiden hoito on tapahtunut Peijaksen sairaalan reumapoliklinikalla, Kirurgisen sairaalan reumapoliklinikalla, terveysasemilla sekä Helsingin ympäristön reumatoimistossa.
 • Pisin kokemus reumapotilaiden hoidosta on Helsingin ympäristön reumatoimistolla, jossa vantaalaisia on hoidettu vuodesta 1957. Vantaa perusti Helsingin ympäristön reumatoimiston 1956 yhdessä muiden Uudenmaan kuntien kanssa vastaamaan alueen reumapotilaiden hoidosta. Asukasluvun kasvun seurauksena on vantaalaisten osuus reumatoimiston potilaista noin kolmannes.
 • Helsingin ympäristön reumatoimistossa on potilaita hoitanut kolme reumatologia, joista kaksi on väitellyt reumatologian alalta ja kolmannella on tulossa väitöskirja SLE:stä. Reumatologeina heillä on lisäksi sisätautien erikoislääkärin pätevyys. Reumatoimistossa työskentelee lisäksi sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja.
 • Reumatoimistossa on kiinnitetty erityistä huomiota säästäväisyyteen. Potilaita on hoidossa noin tuhat ja heillä on yhteensä noin 2000 käyntiä vuodessa. Siten keskimäärin potilaat käyvät kaksi kertaa vuodessa vastaanotolla. Uusia potilaita tulee hoitoon vuodessa noin 200. Puhelimella pyritään hoitamaan asioita mahdollisimman paljon ja pyritään välttämään potilaiden turhaa juoksuttamista.
 • Sähköiseen sairauskertomukseen on siirrytty vuonna 2000 ja tämän seurauksena pystytään tekemään erittäin tarkat merkinnät potilaiden hoitoprosessista. Tästä tulevat kustannukset on onnistuttu pitämään minimissään, koska henkilökunnalla on korkeat taidot tietokoneiden käytössä.
 • Suomen Reumaliitto on tarjonnut potilaiden käyttöön hienot vastaanottotilat kohtuuhintaan keskeltä Helsinkiä. Näin Reumaliitto on halunnut tukea sairaita ihmisiä omalla panoksellaan.
 • Reumatoimistossa on onnistuttu pitämään kustannustaso niin matalana, että erikoislääkärillä käynti maksaa alle puolet siitä, mitä kustannus on sairaalan reumatologisella poliklinikalla. Terveyskeskuksen yleislääkärillä käynnin kustannuksetkin ovat reumatoimiston hintoja korkeammat.
 • Siksi tuntuu kummalliselta Vantaan terveysviraston päätös, missä Vantaa irtisanoutuu Helsingin ympäristön reumatoimistosta 1.1.2006. Edullinen hoitopaikka ollaan valmis muuttamaan 2-3 kertaa kalliimpaan ja muutosta vielä perustellaan kustannussäästöillä. Reumatoimistossa on hoidossa 400 vantaalaista potilasta ha heillä on käyntejä noin 800 vuodessa. Näistä potilaista noin 300 sairastaa tulehduksellisia reumasairauksia ja nivelreumapotilaita on noin 200. Solusalpaajahoitoa saa 100-150 potilasta ja uusia biologisia TNF-salpaajia saa 15 vantaalaista potilasta. Mainittakoon, että Kela maksaa vuodessa näiden 15 potilaan hoidosta 300000 euroa mikä summa on moninkertainen Vantaan maksuihin verrattuna. Lisäksi Kela kustantaa kymmenille potilaille vuosittain kuntotuslaitoshoitoa, jos heillä vain sattuu olemaan lääkäri, joka näitä lähetteitä kirjoittaa.
 • Nykyään puhutaan hoitojen kilpailuttamisesta. Reumatoimisto kykenee tarjoamaan Vantaan kaupungille laadukkaita palveluita alle puoleen hintaan siitä, mitä vastaavat palvelut maksavat sairaalan poliklinikalla.
 • Hinnan lisäksi ongelmaksi tulee se, mihin potilaat pääsevät jatkohoitoon 1.1.06 alkaen. Tunnetusti Peijaksen sairaalan reumapoliklinikka on ylikuormitettu eikä se pysty näitä potilaita ottamaan hoitoonsa. Tikkurilan terveysasemalla reumapotilaita hoitaa reumapotilaiden hoitoon perehtynyt yleislääkäri. Kuitenkin useimmat potilaat olisivat halukkaita jatkamaan Reumatoimiston potilaina. Vantaan kaupunki ja sen terveysvirasto ovat sulkeneet korvansa näiden potilaiden toivomuksille.
 • Jos Peijaksen sairaalassa ei lisätä resursseja, ei sairaala pysty vastaamaan uusista potilaista. Tämän seurauksena osa potilaista tippuu hoidon ulkopuolelle tai joutuu turvautumaan yksityislääkäreihin. Tällöin palataan kehityksessä taaksepäin.
 • Varsinkin nivelreuman alussa on erittäin tärkeää nopea diagnoosi ja tehokas hoidon aloitus. Kuukausien tai jopa vuosien vitkuttelu aiheuttaa potilaalle palautumattomia muutoksia niveliin ja laskee hänen toimintakykyään. Näin Vantaa menettää veronmaksajiaan ja hoitokulut kasvavat entisestään.
 • Tehokkaalla hoidolla pystytään potilaat pitämään työkyvyisinä. Meillä on Reumatoimistossa loistavia esimerkkejä, missä on pystytty pelastamaan ihmisten työkyky uusien lääkkeiden ansiosta. Tästä on tullut kustannussäästöjä, jotka moninkertaisesti ylittävät Reumatoimiston ylläpidon kustannukset.
 • Toimenpide-ehdotukseni on:
Vantaan kaupunginhallituksen ja viimekädessä valtuuston pitäisi purkaa terveysviraston ylimmän virkamiehen päätös ja Vantaa jatkaisi jäsenyyttään Helsingin ympäristön reumatoimistossa. Vallan hyvin voidaan tarkistaa potilaiden hoitoonpääsyn ehtoja. Esimerkiksi on esitetty toivomus, että hoitoon pääsisi vain lääkärin lähetteellä. Tämä on helposti toteutettavissa. Tärkeintä olisi että potilaiden hoitosuhde saisi jatkua 1.1.06 jälkeen,jos vaihtoehtona Vantaan kaupungilla on tarjota näille potilaille puiston penkki Vantaanpuistossa.
Ylhäällä nivelreuma on aiheuttanut sormien tyviniveliin muutoksia minkä seurauksena sormet vääntyvät sivulle.

Yläpuolella röntgekuva useita vuosia jatkuneesta nivelreumasta, joka on aiheuttanut vaurioita jalkapöydän luihin.

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page