Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, September 07, 2005

Mars


Marsin maisema, joka näkyy paremmin NASA:n kuvasta maisena kukkulalta "Husband Hill"
Via NASA Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page