Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, September 14, 2005

Esko Aho

Sitran yliasiamies Esko Aho kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipideosastolla A5 tänään 14.9.05:
"Viime vuosina terveydenhuoltomenot ovat kasvaneet 5-7 prosenttia vuodessa eli noin kaksi kertaa nopeammin kuin kansantuote." Sinänsä Ahon ajatukset terveiden elämäntapojen edistämisestä ovat tervetulleita. Mutta se ei riitä.

Katsotaanpa jälleen tilastoja: Stakesissa on tehty tutkimus "Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna 2003". Matveinen ja Knape.
Ensimmäisen sivun taulukossa esitetään Suomen terveydenhuollon menot vuosilta 1975-2003 vuoden 2003 rahassa laskettuna. Kuten taulukosta näkyy rahaa kului vuonna 2003 yhtä paljon kuin vuonna 1990 eli 15 vuotta sitten euroina laskettuna. 1990-luvun alun lamavuosina terveydenhuollon kokonaismenot laskivat. Nyt 2000-luvun alussa on tapahtunut nousua ja on saavutettu vuoden 1990 taso. Samanaikaisesti on mm. väkiluku kasvanut.
Jos katsomme seuraavalla sivulla vuosilta 1990-2003 terveydenhuollon menojen osuutta bruttokansantuotteesta, on tämä luku pienentynyt tasolta 9 % tasolle 7.5 %. Muissa OECD-maissa terveydenhuollon kustannukset ovat 8-10 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Vuonna 2003 valtion verokertymä oli 35 miljardia euroa ja kuntien 14 miljardia euroa. Yhteensä valtion ja kuntien verotulot ovat 33.6 % bruttokansatuotteesta. Tästä annetaan terveydenhuoltoon hikisesti noin 5 %:n siivu, josta pidetään julkisessa keskustelussa valtavaa porua. Mihin mustaan aukkoon katoaa 95 % bruttokansantuotteesta. Siitä ei ilmene keskustelua.
Johtopäätös: Suomessa ollaan vaatimassa terveydenhuollon henkilökunnalta lisää verta, hikeä ja kyyneliä, vaikka Suomessa pystytään pyörittämään kansainvälisen vertailun kestävää terveydenhuoltoa edullisilla kustannuksilla. Kun palkkojen osuus on suurin sairaaloiden kustannuksista ja valtio sekä kunnat toimivat työnantajina, jää ainoaksi selitykseksi se, että mediaa apuna käyttäen pyritään hillitsemään terveydenhuollon työntekijöiden palkkavaatimuksia.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page