Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, August 17, 2005

USA:n kauppatase

The New York Times antaa oppitunnin USA:n kaupan vajeesta 17.8.05
  • Kun jokin valtio ostaa ulkomaisia tuotteita enemmän kuin myy omiaan muihin maihin, on kysessä kaupan epätasapaino. Näin on tilanne USA:ssa.
  • Tämän vuoden kesäkuussa oli USA:n kaupan epätasapaino 59 miljardia dollaria.
  • USA:n valtionvarainministeriö ilmoitti, että kesäkuussa virtasi ulkomailta rahaa pääomasijoituksiin 71 miljardin dollarin edestä korvaten kaupan alijäämän. Sen seurauksena pörssikurssit nousivat ja dollarin arvo euroon nähden parani.
  • Jotku olettivat maahan tulevien pääomien olevan merkkinä USA:n talouden elinvoimaisuudesta. NYTimes kiistää sen. Lehti pitää syynä maahan tuleville pääomille USA:n muita maita korkeampaa korkotasoa. Hälyttävää on, että kaupan epätasapaino on kasvamaan päin ja vaatii yhä suurempien rahavirtojen tuloa USA:an. Vuotuisella tasolla päästään tänä vuonna 700 miljardin dollarin kaupan alijäämään mikä on kaksi kertaa niin suuri kuin taloustieteilijät pitävät hyväksyttävänä. (Kommenttini: USA:n bruttokansantuotteen ollessa noin 12000 miljardia dollaria on 700 miljardin dollarin vaje noin 6 % bruttokansatuotteesta)
  • Kun USA velkaantuu ulkomaille, siirtävät tämän päivän kuluttajat osan kulutuksestaan seuraavien sukupolvien maksettavaksi.
Kommentti 1: NYTimes kykenee yksinkertaisilla lauserakenteilla kertomaan lukijalle monimutkaisten talousilmiöiden taustat.
Kommentti 2: USA velkaantuu ulkomaille kuukaudessa suurin piirtein yhtä paljon kuin on Suomen koko valtionvelka, joka on 58 miljardia euroa. Vuonna 2004 USA:n julkisen talouden velka oli 7700 miljardia dollaria eli 64 % bruttokansatuotteesta. Tämä luku on vielä kohtuullinen ellei se huonone entisestään.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page