Name:
Location: Espoo, Finland

Saturday, August 20, 2005


Toisen saksalaisen tutkimuslaitoksen, "Das Institut fur Macroökonomie und Konjunkturforschung" (IMK), työvoimakusannusten vertailu vuodelta 2003.
Suomessa ovat palkkakustannukset eurooppalaista tasoa. .Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page