Name:
Location: Espoo, Finland

Sunday, August 07, 2005

Saksan ydinenergia

Saksassa ydinenergian osuus energiantuotannosta on 30 % (v.2004). Ruskohiilesta tulee 27 % ja kivihiilestä 22 % energiatuotannosta.
Frankfurter Rundschau laskee 7.8.05 , että Saksan atomivoimaloiden sähkön tuotanto vastaa polttoaineen kulumista liikenteessä ja vastaavasti ydinenergian ansiosta vältytään suurilta hiilidioksidipäästöiltä.
Lehti korostaa uusiutuvien energiamuotojen käytön tärkeyttä.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page