Name:
Location: Espoo, Finland

Tuesday, August 23, 2005

Maataloustuki

The New York Times kirjoittaa 22.8.05 maataloustuesta
Toisen maailmansodan jälkeen on WTO (World Trade Organization) pyrkinyt purkamaan kaupan esteitä. Tämä kaupan esteiden purkaminen on koskenut teollista tuotantoa, joita harrastetaan kehittyneissä länsimaissa. Sen sijaan alikehittyneiden maiden tekstiili- ja elintarviketuotannon kauppaa edelleen estävät suojatullit. Vaikka neljä vuotta sitten WTO:n kokouksessa Qatarissa Eurooppa, Japani ja USA lupasivat vähentää maatalouden tulleja, ei tämä ole johtanut toimenpiteisiin. Kehittyneet maat ohjaavat tukea miljardi dollaria joka päivä (vuositasolla noin 350 miljardia dollaria) oman maataloutensa tueksi. Köyhien maiden maatalous ei kykene kilpailemaan tämän tuetun maataloustuotannon kanssa edes omassa maassaan. Esimerkiksi amerikkalaiset maanviljelijät pystyvät siksi tuottamaan puuvillaa, vehnää, riisiä, maissia ja muita tuotteita hinnalla, joka on alle tuotantokustannusten. Tämän kustantavat amerikkalaiset ja eurooppalaiset veronmaksajat. USA:n maatalouden saama tuki on noin kolmasosa Euroopan Unionin vastaavasta.

Blogisivu " The road to euro serfdom" kirjoittaa maatalouden tuesta 24.8.05

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page