Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, August 31, 2005

Köyhyys USA:ssa

USA:ssa on julkaistu tutkimus elokuussa 2005 maassa esiintyvästä köyhyydestä vuonna 2004.

 • Vuonna 2004 kotitalouksien mediaani keskiansio oli USA:ssa 44000 dollaria. Ts. puolet kotitalouksista ansaitsee sitä enemmän ja toinen puolisko sitä vähemmän. Vuodesta 1967 on kotitalouksien mediaanitulotaso noussut 30 % (inflaatiokorjattu luku).
 • Raportin mukaan USA:ssa oli vuonna 2004 37 miljoonaa köyhää ihmistä.
 • Kotitaloutta pidettiin köyhänä, jos tulos vuodessa olivat alle
  • 9600 dollaria yksinelävällä
  • alle 12000 dollaria kahden hengen taloudessa
  • alle 15000 dollaria kolmen henkilön taloudessa
  • alle 19000 dollaria neljän henkilön taloudessa
  • alle 23000 dollaria viiden henkilön taloudessa jne.
 • Yksinelävän köyhän tulo on siten alle 800 dollaria kuukaudessa.
 • Sairausvakuutuksen piirissä oli 84 % väestöstä. 46 miljoonalla (16 %) henkilöllä ei ollut vakuutusta.
 • Vuonna 1987 sairausvakuutuksen ulkopuolella oli 13 % väestöstä.
Arvio: Näiden lukujen perusteella on vaikea verrata Suomen ja USA:n köyhyyttä. Tähän vaikuttavat rahan ostovoima sekä tulonsiirrot. Jokin tutkija on varmaan asiaa selvittänyt.
Via Argmax

Washington Post analysoi USA:n köyhyyslukuja 31..8.05
Via Bridging the Income Gap
Financial Times kirjoittaa samasta aiheesta 30.8.05
Via Dangerousmeta

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page