Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, August 10, 2005

Juutuin hissiin

Lähdin viemään retkitavaroita (kaksi reppua, kaksi makuupussia, pyörän sivulaukku) kolmannesta kerroksesta hissillä kellariin. Painoin hissin nappia ja kuinka ollakaan, toisen repun vyö jäi kolmannen kerroksen oven väliin ja juuttui kiinni. Painoin välittömästi seisnappia ja hissi pysähtyi toiseen kerrokseen reppu hissin katossa. Siinä vaiheessa tuli pieni hiki pintaan kun ovi ei auennut. Kännykän avulla sain yhteyden huoltoyhtiöön, joka tilasi hissinhuoltoyhtiön paikalle. Minulle jäi 20 minuuttia aikaa pohdiskella elämänmenoa.
Opetuksia:
  • Olemme hyvin haavoittuvia, vaikka muuta luulisimme. Elämässä tulee tilanteita, joissa on pakko turvautua lähimmäisemme apuun. Yhteisössä elämme jonkinlaisessa suojaverkostossa. Näkymättömät lähimmäistemme kädet auttavat meitä nyt ja välillisesti. Hissi toimii, katu on puhdas, taloyhtiön roskikset on tyhjennetty, kaupassa on tarjolla elintarvikkeita jne. jne. Olemme niin tottuneet näihin arkipäivän lahjoihin, että ne muuttuvat itsestään selvyydeksi. Automaation avulla on pystytty korvaamaan massiivinen määrä ihmisten rutiinityötä. Oletettavasti koneiden ("robottien") osuus aineellisesta hyvinvoinnistamme on hyvin suuri. Kenelle tämä automaatien antama lisäarvo annetaan. On sovittu, että hyvinvointi jaetaan ensisijaisesti palkkatyössä käyville. Monien ammatti-ihmisten työpanos tuottaa heille suomalaisessa yhteisössä suuremman taloudellisen hyödyn kuin jossakin köyhemmässä maassa. Vastaavasti esim. USA:ssa insinööri tai lääkäri saa samasta työstä suuremman taloudellisen hyödyn. Palkka ei välttämättä ole missään suhteessa tehtyyn työsuoritukseen. Palkkaa voi nostaa eriskummalliset sosiaaliset suhteet, joita työntekijällä on.
    Jostain syystä on sovittu, että automaation antama hyvinvointi kuuluu vain palkkatyössä käyville. Lapsille, eläkeläisille ja vanhuksille annettu toimeentulo koetaan tulonsiirroksi näiltä palkkatyössä käyviltä. Itse näen tilanteen niin, että esim. Suomen kansalaiset ovat Suomi OY:n osakkaita riippumatta siitä, käyvätkö he työssä vai ei ja heille kuuluu yhtiön toiminnasta vuosittain jonkinlainen osinko, olipa se sitten palkka, eläke tai sosiaaliturvasta saatu raha. Vastustan näkemystä, että vain ansiotyössä käynti antaa ihmiselle täysimääräisen puheoikeuden yhteisössä. Meillä on ollut viimeiset 20 vuotta 100000-200000 työtöntä. Onneksi kaikki eivät ole pitkäaikaistyöttömiä.
  • Ainoa tapa, jolla voidaan taata köyhimmillekin kansalaisryhmille jonkinasteinen elintaso, on verotuksen kautta tapahtuva tulonsiirto. Viime vuosina on pystytty työssäkäyvien verotusta keventämään. Tämä onkin mahdollista, koska kokonaisverokertymä on kasvanut.
  • Suomalainen teollisuus on vahvistunut ja kilpailukyky on huippuluokkaa. Nyt voitaisiinkin keskustella, onko enää aiheellista tukea teollisuutta ja elinkeinoelämää nykyisessä määrin veronmaksajien rahoilla vai pitäisikö teollisuuden yhdessä yksityisten rahoituslaitosten kanssa kantaa vastuu toiminnastaan. Säästyneillä varoilla voitaisiin ylläpitää terveydenhuoltoa ja koululaitosta ja muita yleishyödyllisiä toimintoja.
.... Hissin ovelle ilmestyi huoltomies, aukaisi oven ja pääsin "sellistäni".

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page