Name:
Location: Espoo, Finland

Saturday, August 20, 2005

Irakin sodan kustannukset USA:lle

The New York Times analysoi 20.8.05 mitä Irakin sota on maksanut
  • USA on menettänyt sotilaita kaatuneina 2000 ja haavottuneina 14500
  • Tähän mennessä on kulunut varoja 250 miljardia dollaria
  • NYTimes laskee, että sodan jatkuminen vielä viisi vuotta nostaisi kokonaiskustannukset 1300 miljardiin dollariin ( luku on noin kymmenesosa USA vuotuisesta bruttokansantuotteesta).
Kommentti: USA:n aseteollisuudelle sota on varmaan kulta-aikaa. Olisi mielenkiinoitsta tietää, missä määrin aseteollisuus on tukenut esim. presidentti Bushin vaalikampanjaa.
Yo. luvuista puuttuvat ne kustannukset, jotka tulevat Irakilaisten kaupunkien ja muun infrastruktuurin tuhoutumisesta.
Tuhoutunut on myös ikivanhoja kulttuuriaarteita.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page