Name:
Location: Espoo, Finland

Friday, August 26, 2005

Eläkeikä

Markku Hurmeranta kirjoittaa ansiokkaasti 26.8.05 eläkkeellesiirtymisestä Taloussanomissa.
Suomalaiset jäävät keskimäärin 59-vuotiaina eläkkeelle. Tähän lukuun sisältyvät myös työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet henkilöt.
  • Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään keskimäärin 52.5 vuotiaina ja heitä oli 26000 vuonna 2004
  • Työttömyyseläkkeelle jäädään 60.7 vuotiaina ja heitä oli 10600 vuonna 2004.
  • Iäen perusteella jäädään vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63.1 vuotiaana ja heitä oli vuonna 2004 20900 henkilöä.
Hurmeranta kritisoi sitä, että eläköitymiskeskustelu pyrörii näiden 20900 vanhuuseläkkeelle jäävän ympärillä kun työkvyyttömyyseläkkeelle ja työttömyyseläkkeelle jäi vastaavana aikana 36600 henkilöä.
Kommenttini: Joku ekonomisti voisi huvikseen joskus laskea, montako ennenaikaista eläköitymistä kykenee suomalainen terveydenhuolto estämään. Kun keskustellaan terveydenhuollon menoista, pitäisi tulopuolelle laskea se tuotto, mikä syntyy kun terveydenhuolto estää esimerkiksi sydänpotilaiden ennenaikaista eläköitymistä. Nythän julkinen keskustelu piehtaroi vain menopuolen kimpussa. Terveydenhuollon tuotosta keskustelu ei ole mediaseksikästä.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page