Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, August 31, 2005

Amerikan asuntokupla

The Washington Times otsikoi 31.8.05 "Balloon or bubble?"
Vuonna 2005 USA:n asunnonostajista 66 % rahoitti 80 %:sti lainalla asuntonsa.
Lehti pohtii, kuinka suuri riski taloudelle on asuntojen hintojen nousu.
Via Calculated Risk

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page