Name:
Location: Espoo, Finland

Sunday, July 31, 2005

Syntyvyys Ranskassa

Ranskassa syntyy 1.9 lasta naista kohden kun EU-25-maissa luku on keskimäärin 1.4. (International Herald Tribune 30.7.05 )
Suomessa ollaan huolissaan väestön vanhenemisen vuoksi. Väestön vanheneminen meillä johtuu osittain eliniän noususta, joka on lisääntynyt viisi vuotta viimeisen 30 vuoden aikana.
Suomessakin olisi lapsilisiä nostettava niin korkealle, että se houkuttelisi nuoria pareja hankkimaan lapsia. Koko väestön olisi kannettava vastuuta siitä, että uutta sukupolvea syntyy.

Tilastokeskuksen sivuilta ei pysty katsomaan Suomen syntyvyystilastoja ilman tunnuslukua.

1 Comments:

Blogger JM said...

Lapsilisät tepsivät ihme kyllä. Muistan, että lapsilisien nostaminen nosti Ruotsissa ihmeesti syntyvyyttä. Kuinka pysyvää se sitten on, en tiedä.

12:32 PM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page