Name:
Location: Espoo, Finland

Sunday, June 12, 2005

Tukholman suomalainen kirjasto suljetaan

HS:n verkkoliitteessä kerrotaan suomenkielisen kirjaston sulkemisesta. Näköjään Ruotsissa suomenkielisten veronmaksajien verot käytetäään muihin tarkoituksiin. Ruotsinsuomalaiset ovat omalla työllään ansainneet kulttuuripalvelunsa. Kyseessä ei ole almujen anto.
Suomessa ymmärretään tässä suhteessa asiat paremmin eikä täällä ole pelkoa, että ruotsinkielistä kulttuuia alettaisiin sortaa.
Onneksi internetin kautta ruotsinsuomalaiset voivat pitää yllä kielitaitoaan ja kontaktia isiensä maahan.

I "Helsingin Sanomat" berättades, att i Stockholm skall det finskspråkiga biblioteket stängas. Det syns att i Sverige finskspråkiga skattebetalarnas pengar går till andra syften. Det här är väl ett tecken på det berömda svenska folkhemmet. "Ett folk och ett hem." De finskspråkiga i Sverige har verkligen förtjänat sina kulturbetjäningar med sit arbete. Det är inte frågan om allmosor från de rikas bord.
Lyckligtvis i Finland förstår man betydelsen av den mångsidiga kulturen och därför de svenskspråkiga i Finland har ingen fruktan at bli förtrycta i de kulturella frågorna.
Tänk hur amerikanerna längtar indianerneras språk och kultur, vilka förstördes under 18.-19. århundraden. Den finskspråkiga kulturen i Sverige går flera hundra år tillbaka i historien. Till exempel finskspråkiga jordbrukare befolkade Norrbotten i sin tid.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page