Name:
Location: Espoo, Finland

Saturday, June 04, 2005

Paul Lillrank

Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden professori on kiinnostunut, voisiko yritysmaailman ratkaisumalleja käyttää suomalaisen terveydenhuollon ongelmien ratkaisuihin.
Vuonna 2002 hän julkaisi VIDEO-luentosarja yritysmaailmasta. Niitä kuuntelemalla, saa jonkinlaisen käsityksen Lillrankin ajatusmaailmasta.
Lillrank on koulutukseltaan sosiaalipsykologi ja hän on tehnyt väitöskirjansa Japanissa.
Lääketieteellisten julkaisujen hakukone Pubmed löysi yhden artikkelin, jossa Lillrank on ollut mukana
"Standard, routine and non-routine processes in health care."
Julkaisun Summery-osassa Lillrank jakaa terveydenhuollon hoitoprosessin kolmeen osaan:
1. Standardihoito
2. Rutiinihoito
3. Ei-rutiini-hoito
Lopuksi on tekstiä, jonka lukija voi yrittää tulkita, miten kykenee:
"Quality problems are different in each type: standard processes may produce deviations from targets, routines errors in classification, and non-routines failures in interpretation. Different management approaches for each type are discussed. A metaphor to assist discussion, The Broom, is introduced."
Jään mielenkiinnolla odottamaan, milloin professori pääsee tutkimuksissaan niin pitkälle, että hän ehdottaa sijoitettavaksi lisää rahaa suomalaiseen terveydenhuoltoon. Lisäksi suosittelin häntä tekemään vertailevia tutkimuksia suomalaisen ja muiden OECD-maiden terveydenhuoltojen välillä, jolloin saisi käsitystä suomaláisen systeemin tehokkuudesta.

Esimerkiksi tänään 4.6.05 kirjoittaa Suomen kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Rolf Eriksson HS:n mielipideosastolla, että Suomen terveydenhuollon menot ovat kohtuullisia. OECD-maista vain Irlanti ja Luxemburg käyttävät Suomea vähemmän rahaa terveydenhuoltoon bruttokansantuotteeseen verrattuna. EU-maiden sairaaloiden leikkausten kustannukset olivat Suomessa halvimmat.
Tullaankin perustavaa laatua olevaan ajatukseen:
Kaikesta julkisesta keskustelusta huolimatta kansainvälisessä vertailussa suomalainen terveydenhuolto on kustannustehokasta ja laadukasta.
Tämän tunnustaa jo Suomen kuntaliiton edustaja. Myös sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtionvarainministeriö voisivat sen vähitellen tunnustaa. Pikku hiljaa voitaisiin lopettaa kansalaisten pelottelu sillä, ettei meillä Suomessa ole tulevina vuosina varaa hoitaa kansalaisiamme.
2 Comments:

Anonymous Olavi Kiminki said...

Molemmat linkkisi Lillrankiin ovat pöyristyttävän osuvia...

8:33 AM  
Blogger P.Nykanen said...

Thank You very much

7:17 PM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page