Name:
Location: Espoo, Finland

Tuesday, June 28, 2005

Henrikki Heikka

EVA on esittänyt tutkimuksessaan syksyllä 2004 suomalaisille kysymyksen ”Yhdysvallat toimii maailmanpolitiikassa oikein ja ansaitsee myös suomalaisten tuen”.
Vastaajista kaksi prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 5 % jokseenkin samaa mieltä. Noin neljäsosa vastaajista ei osannut ottaa kantaa. Noin kymmenen prosenttia oli jokseenkin eri mieltä ja noin 30 % oli täysin eri mieltä.
Eva pyysi suomalaisilta shekkiin nimeä eikä saanut.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija, valtiotieteiden lisensiaatti, Henrikki Heikka kirjoittaa aiheesta 28.6.05 HS:n Vieraskynä-palstalla.
Heikka vetää seuraavan johtopäätöksen: ” Bushin hallinnon ulkopolitiikan kansainvälisestikin ennätyksellisen pieni kannatus Suomessa pakottaa kysymään, onko tutkimusten osoittamassa Bush-vastaisuudessa jokin erityinen kansallinen lisä.”

Kommenttini: Jos kysymykseen vastaa, että Yhdysvaltain maailmanpolitiikka ei ansaitse suomalaisten tukea, tulkitsee Heikka asian siten, että kyseessä on Bush-vastaisuus.
Tuleepa mieleen 70-luku, jolloin stalinistit katsoivat luokkavihollisikseen ne, jotka eivät heitä kannattaneet. Miksi ihmeessä suomalaisten pitää varauksettomasti tukea toisen valtion ulkopolitiikkaa ?

Heikka kertoo Yhdysvalloilla olevan hegemonian. Tarkoittaako hän sotilaallista vai taloudellista hegemoniaa. Tietosanakirja kertoo hegemonian tarkoittavan johtoasemaa ja ylivaltaa. Ydinasevaltana USA:lla varmaan on voimaa. Ydinaseita on muillakin, eli Ranskalla, Englannilla, Venäjällä ja Kiinalla. Kun bruttokansantuote on Euroopan Unionissa ja Yhdysvalloissa suurin piirtein yhtä suuri ja EU:n vienti on USA:n vastaavaa suurempi, on vaikea ymmärtää, mihin perustuu väite USA taloudellisesta ylivallasta varsinkin kun maan velkaantuminen pahenee koko ajan.

Ulkopoliittinen instituutti on Paasikivi-Seuran aloitteesta vuonna 1961 perustettu, Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ylläpitämä yksityinen valtionapulaitos, joka toimii itsenäisenä, puolueista ja valtionhallinnosta riippumattomana tutkimuslaitoksena. Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö saa valtionapua opetusministeriöltä. Tämän lisäksi UPI hankkii toimintaansa varten rahoitusta muista lähteistä.

Lopuksi Heikan ajatuksenjuoksua: ”Ehkä Bushin alhaiset kannatusluvut Suomessa kertovat siitä, etteivät suomalaiset vieläkään ymmärrä kovin hyvin omaa historiaansa ja siihen liittyviä saavutuksia.”
Kommenttini: Heikan teksti on kovin paksua ja naivia. Sopii enemmän mainostoimiston edustajan kädenjäljeksi kuin tutkijan tekstiksi.

HS:n keskustelupalstalla on kommentteja Heikan tekstistä.

4 Comments:

Blogger Mette said...

What the heck? Mitä suomalaisten saavutuksilla ja Yhdysvaltojen politiikalla on toistensa kanssa tekemistä? Miten tämä Heikura väitteensä perustelee?

8:22 AM  
Blogger P.Nykanen said...

Tulkintani Heikan tekstistä:
EVA on vääntämässä Suomea NATOon ja siksi käyvät mediassa kirjoituskampanjaa. Onneksi on netti. Emme ole täysin median armoilla. Vaikka Viro on NATO:n jäsen on Moskovalla kanttia temppuilla rajakysymyksessä. Voi olla, että Suomen pelivara on suurempi NATO:n ulkopuolella.

9:57 AM  
Blogger Mikko Sandt said...

Suomalaiset nyt vastustavat mitä tahansa supervaltapolitiikkaa - meillä kun ei pahemmin valtaa ole ikinä ollut. Kyllä se Reagan ajallaan sai paljon täältäkin kritiikkiä vaikka hänen tärkeä panoksensa maailman vapauttamisessa sosialismilta on tänään kohtalaisen selvää (tulisi ainakin olla).

Ja kyllä se USA johtaa EU:ta aika reippaasti taloudellisesti. BKT per capita on noin kolmanneksen suurempi (siellä 40 000 - täällä 26 000), BTK:n kasvu puolta nopeampi (siellä 4.4% - täällä 2.4%) työttömyys puolta pienempi ja kehitysnäkymät muutenkin optimistisempia kuin täällä. Köyhyys ja rikollisuus on USA:ssa ollut jo vuosikymmeniä laskussa.

8:30 PM  
Blogger P.Nykanen said...

USA:n ja EU:n bruttokansantuote on suunnilleen samankokoinen eli 12000 miljardia dollaria vuodessa. EU:n vienti on USA:n vastaavaa suurempi.
Siten EU on oikeasti taloudellinen supervalta. Ideologisella tasolla käydään nyt kädenvääntöä eurooppalaisen sosiaalivaltion ja amerikkalaisen markkinaliberalismin välillä. Kannattaisin eurooppalalaista mallia, joka pyrkii pitämään huolta myös heikompiosaisista. Tämä noudattaa myös Uuden Testamentin periaatteita. Siksi on vaikea ymmärtää amerikkalaista vouhkaamista Raamatun ympärillä.

6:18 AM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page