Name:
Location: Espoo, Finland

Tuesday, June 14, 2005


Frankfurter Rundschaun esittämiä tilastoja EU:n maista, jotka maksavat enemmän Euroopan Unionille enemmän kuin saavat takaisin.
Tämä tilasto eroaa olennaisesti hiukan aikaisemmin tällä sivulla esitetystä.
Voisiko joku lukijoista selittää tilastojen eroa. Posted by Hello

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Voisiko olla että aiemman merkinnän no rebate aiheuttaa ko. tilastoon vääristymää?

12:03 AM  
Blogger P.Nykanen said...

Tuntuu oudolta, että Ranskalla on kanttia painostaa Englantia maksamaan lisää EU:n budjettiin, vaikka Englannin maksu on jo nyt noin 50 % Ranskan osuutta suurempi.

12:07 AM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page