Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, June 01, 2005

ELORE

Opetusministeriön tiedepolitiikan yksikön johtajan Sakari Karjalaisen mukaan olisi edistettävä avointa tieteellistä julkaisutoimintaa internetissä.
Opetusministeriössä on tehty aiheesta muistio 18.3.2005.
Opetusministeriön periaatteista poiketen Suomen Akatemia on evännyt taloudellisen tuen Suomen Kansatietouden Tutkijain Seuran lehdeltä Elorelta mm. sillä perusteella, että heidän lehtensä on julkisesti kaikkien luettavana netissä.
Tätä on kritisoinut Eloren edellinen päätoimittaja Sinikka Vakimo.
Jos Suomen Akatemian julkaisupolitiikka on todella tuon laatuinen, voisiko opetusministeriö suoraan tukea tätä tärkeää suomalaiseen kulttuuriin pureutuvaa lehteä, josta on iloa suurelle lukijakunnalle.
Via Kansatieteilijän desktopilta

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page