Name:
Location: Espoo, Finland

Monday, May 16, 2005

Ydinvoima ja kasvihuoneilmiö

NYTimes kirjoittaa 15.5.05, että USA:ssa ympäristöaktivistit ovat muuttamassa asennettaan myönteisemmäksi ydinvoimalle, josta ei tule hiilidioksidipäästöjä.
Tämä on erittäin mielenkiintoinen asia myös Suomessa, miten esimerkiksi vihreät asettavat ydinvoiman ja hiilidioksidipäästöt vaakakuppeihin.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page